| Autor: mikolaj

KRIR ws. obrotu ziemią po 2016 r.

Realizując wniosek z XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się w dniu 25 listopada 2014 r.,Zarząd KRIR w dniu 16 grudnia 2014 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w kwestii zintensyfikowania prac nad ustawowym uregulowaniem systemu obrotu ziemią rolną w Polsce po roku 2016, ze względu na kończący się okres zakazu sprzedaży ziemi cudzoziemcom.

KRIR ws. obrotu ziemią po 2016 r.

Obrót ziemią po 2016 r.

Niepokój członków Krajowej Rady Izb Rolniczych budzi zbliżający się termin zakończenia okresu ochronnego przewidzianego na możliwość zakupu ziemi tylko przez obywateli Polski i brak uregulowań prawnych, które gwarantowałyby dalszą ochronę. Krajowa Rada uważa, że przepisy polskie w tym zakresie powinny być tworzone na wzór funkcjonujących już w Europie, np. we Francji.

W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się także do ministra o informację na temat stanu przygotowań przedmiotowych przepisów.Tagi:
źródło: