| Autor: mikolaj

MRiRW nt. działań w ANR

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło decyzje w sprawie działania Agencji Nieruchomości Rolnych. Jej tekst prezentujemy poniżej.

MRiRW nt. działań w ANR
W związku z wieloma sygnałami, w których wskazywano na nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przez oddziały terenowe Agencji Nieruchomości Rolnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 17 listopada 2015 r. polecił wstrzymanie dokonywania wszelkich czynności wynikających z zadań Agencji Nieruchomości Rolnych, w szczególności dotyczących wszczynania i prowadzenia przetargów oraz innych czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie skutków finansowych, za wyjątkiem spraw mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu i związanych z ochroną osób i mienia.

Wynikające z realizacji tego polecenia wyjaśnienia i propozycje rozwiązań zostały  przedstawione przez p.o. Prezesa Agencji Nieruchomości.

Po ich przeanalizowaniu zaakceptowane zostały propozycje dotyczące:

1) zawierania stosownych umów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa z kandydatami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych do tej pory przetargów ograniczonych i nieograniczonych, co do których sprzedaży i dzierżawy nie jest wymagane specjalne pełnomocnictwo Prezesa Agencji;

2) dokonywania przez Agencję czynności związanych:

a) z rozdysponowaniem lokali mieszkalnych,

b) z nieodpłatnym przekazywaniem na rzecz jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości Zasobu,

c) z udzielaniem bezzwrotnej pomocy finansowej,

d) z wykonywaniem uprawnień i obowiązków związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu,

e) z wszczynaniem i przeprowadzaniem przetargów w zakresie wydzierżawiania nieruchomości Zasobu,

f) ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonych na inwestycje, parki technologiczne, parki przemysłowe, centra biznesowo-logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe, obiekty sportowo rekreacyjne lub nieruchomości położone w strefach ekonomicznych.

g) ze sprzedażą nieruchomości na rzecz byłych właścicieli lub ich następców prawnych, których zawiadomiono o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży.

Inne czynności niż wyżej wymienione będą mogły być realizowane po zaakceptowaniu przedłożonego, szczegółowego uzasadnienia co do potrzeby ich dokonania.
 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!