Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja11

O ochronie zwierząt na naradzie wojewodów

Przedstawiciele NIK wzięli udział w debacie poświęconej ochronie zwierząt, która była częścią ostatniego konwentu wojewodów. Podczas narady rozmawiano m.in. na temat zmian w ustawie o ochronie zwierząt, nad wprowadzeniem których trwa dyskusja w Sejmie. Poruszono także kwestię sformułowanego przez NIK wniosku de lege ferenda dotyczącego możliwości całkowitego lub częściowego finansowania przez gminy kastracji bądź sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli.

O ochronie zwierząt na naradzie wojewodów

Narada wojewodów z udziałem przedstawicieli administracji rządowej odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Współpraca MSWiA z Radą ds. Wspierania Działań na rzecz Ochrony Zwierząt  rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Ministerstwo wystosowało list intencyjny do wszystkich wojewodów, z prośbą o współpracę z członkami Rady w celu racjonalizacji wydatków budżetowych samorządów na ochronę zwierząt, przy równoczesnej poprawie warunków bytowych psów i kotów. Efektem współpracy jest opracowanie cyklu 16 konferencji (po jednej w każdym województwie) dla władz samorządowych, na których Najwyższa Izba Kontroli wraz z prelegentami, zaprezentuje dobre i złe praktyki w gminnej ochronie zwierząt, a także wskaże swoje rekomendacje. Minister Mariusz Błaszczak zwrócił się do wojewodów z prośbą o współpracę z Radą przy Prezesie NIK, w zakresie organizacji konferencji dla władz samorządowych. Pierwsza konferencja odbyła się 27 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
 

Na konwencie wojewodów omówiono także proponowane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt. Dyskutowano m.in. o sformułowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli wniosku de lege ferenda dotyczącym jednoznacznego dopuszczenia możliwości częściowego lub całkowitego finansowania przez gminy kastracji lub sterylizacji zwierząt domowych posiadających właścicieli, przy pełnym poszanowaniu praw tych właścicieli.
 

Uregulowanie tej sprawy jest tym pilniejsze, że w chwili obecnej czeka na rozstrzygnięcie sprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, który z wniosku wojewody mazowieckiego podejmie decyzję, czy miasto Warszawa może dofinansowywać zabiegi kastracji i sterylizacji zwierząt, które mają właścicieli.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło: