| Autor: mikolaj

O promocji polskiej żywności na posiedzeniu kierownictw MRiRW i MG

W dniu 27 stycznia 2015 odbyło się wspólne posiedzenie kierownictw Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Gospodarki.

O promocji polskiej żywności na posiedzeniu kierownictw MRiRW i MG

Promocja polskiej żywności

Celem spotkania było zaplanowanie wspólnych działań obydwu resortów w ramach programu „Aktywizacja eksportu na wybranych rynkach”, ze szczególnym naciskiem na promocję polskich artykułów rolno-spożywczych. Na rynkach o istotnym znaczeniu dla rozwoju eksportu, tj. w Azerbejdżanie, Indiach, Indonezji, Mongolii, Wietnamie, Malezji, Turkmenistanie i krajach bałkańskich (Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia) planowane są kampanie promocyjne i wystawiennicze, a także misje przyjazdowe do Polski zagranicznych handlowców i dziennikarzy. Powstanie również w Warszawie specjalny show-room żywnościowy eksponujący walory polskich produktów.

Jak zaznaczył na spotkaniu minister Marek Sawicki, mamy wiele gospodarstw wielkotowarowych, które są zapleczem polskiego eksportu, ale nie możemy też zapominać o 700 tys. gospodarstw o powierzchni kilku, kilkunastu hektarów, które mogą uzyskać samodzielność ekonomiczną dzięki sprzedaży bezpośredniej - Mamy potencjał stać się liderem w przetwarzaniu żywności w gospodarstwach i możemy pod tym względem dogonić Austrię.

Minister Sawicki zapowiedział też swój udział w tegorocznych targach Expo 2015 w Mediolanie.Tagi:
źródło: