Kategorie

Poznaj produkty


Prawo łowieckie na Sejmowej Komisji Rolnictwa

Na dzisiejszych posiedzeniach Sejmowej Komisji Rolnictwa posłowie zajmą się m.in. poprawkami do Prawa łowieckiego.

Prawo łowieckie na Sejmowej Komisji Rolnictwa
W dniu 19 maja 2016 r. o godz. 08:30 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłucha informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Spraw Zagranicznych na temat umów CETA i TTIP oraz ich wpływ na rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy.

W tym samym dniu na posiedzeniu o godz. 11:00 wspólnie z Komisją Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa posłowie rozpatrzą poprawki zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 219 i 324).

Następnie, o godz. 14:30 Komisja wysłucha informacji Ministrów: Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce; informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach; informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno-kostnej w produkcji zwierzęcej oraz wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.


Tagi:
źródło: