Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

Projekt MPA na półmetku

Pod hasłem „Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście” odbyła się debata ekspercka zorganizowana w ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”. W wydarzeniu, które odbyło się 21 lutego 2018 r., udział wziął Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik ds. polityki klimatycznej.

Projekt MPA na półmetku
Uczestnicy debaty poruszyli m.in. kwestie znaczenia adaptacji do zmian klimatu dla samorządów, lokalnych przedsiębiorców i społeczeństwa.
 
- Dużym zagrożeniem dla miast mogą być powodzie. Jednak poprzez umiejętne rozwiązanie tego problemu, miasta będą mogły w przyszłości odpowiednio wykorzystywać zagospodarowane zasoby wodne, które dotąd stanowiły dla nich poważne wyzwanie – podkreślił wiceminister środowiska Paweł Sałek.
 
Tematem dyskusji były również problemy terenów zabudowanych o wysokiej intensywności, wód opadowych oraz zalesianie miast.
 
Debata ekspercka zbiegła się w czasie z półmetkiem realizacji projektu miejskich planów adaptacji do zmian klimatu (MPA). Podczas konferencji prasowej, towarzyszącej debacie, wiceminister podkreślił ważną rolę tego projektu.
 
- Cieszę się, że jesteśmy już na półmetku wdrożenia tego projektu, którego celem jest przeprowadzenie analizy podatności każdego z 44 miast na zmiany klimatu i zaplanowanie działań adaptacyjnych do stwierdzonych zagrożeń powiedział wiceminister Paweł Sałek.
 
- Projekt ten jest niezwykle istotny dla ośrodków miejskich ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa i jakości życia ich mieszkańców. Dzięki niemu miasta będą w mniejszym stopniu narażone na wpływ zmian klimatycznych – dodał.
 
Informacje o projekcie
 
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także coraz większym problemem lokalnym. Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.


Tagi:
źródło: