| Autor: mikolaj

Rozmawiali o dzikach i ASF

10 lutego br. w ministerstwie administracji i cyfryzacji odbyła się video-konferencja z udziałem ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ministra środowiska Macieja Grabowskiego oraz ministra administracji i cyfryzacji Andrzej Halickiego oraz 16 wojewodami dotycząca wzmocnienia działań w zakresie skutecznego obniżenia populacji dzików na terytorium Polski oraz zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części terytorium RP.

Rozmawiali o dzikach i ASF

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przypomniał wojewodom, że jednym z powodów obecnych protestów i blokad rolniczych jest właśnie kwestia dzików i ich wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Minister poprosił wojewodów o dalsze rozmowy z lokalnymi komitetami strajkowymi oraz o przesyłanie do resortu rolnictwa ich postulatów.

Obecny na spotkaniu Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk przedstawił wojewodom wnioski, które z punktu widzenia ministerstwa rolnictwa są najistotniejsze:


1) intensyfikacja działań w zakresie informowania podróżnych na przejściach granicznych o wymaganiach dotyczących wprowadzania na terytorium Unii Europejskiej osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego (tj. np. kanapek);

2) podjęcie prac nad wyznaczeniem tzw. terenów odosobnionych, na których możliwe jest grzebanie lub spopielenie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (tzw. mogielniki);

3) podkreślenie roli wojewodów w kształtowaniu właściwych kierunków działań organów administracji samorządowej polegających na wykorzystywaniu dostępnych im narzędzi prawnych celem ograniczenia populacji dzików;

4) większe zaangażowanie podległej wojewodzie Inspekcji Transportu Drogowego w zakresie kontroli przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt (m.in. świadectwa zdrowia).

Podczas spotkania podkreślono, że konieczne jest ograniczenie populacji dzików. Zdaniem GLW realizacja planów łowieckich w zakresie odstrzału dzika w większości regionów Polski, na przestrzeni ostatnich lat nie osiąga zakładanego poziomu, w związku z czym populacja tych zwierząt sukcesywnie rośnie. - Tak duża populacja dzika jest niebezpieczna w kontekście rozprzestrzenia się wirusa ASF – podkreślał Główny Lekarz Weterynarii Marek Pirsztuk.

Rozmowy na ten temat kontynuowano następnie w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi pomiędzy ministrem Markiem Sawickim oraz ministrem środowiska Maciejem Grabowskim. Przedstawiciele resortu środowiska zwrócili uwagę, że akcja zmniejszania populacji dzików ma obecnie miejsce w województwie podlaskim gdzie występuje wirus ASF. - Już teraz plan odstrzałów dzików w tym województwie jest znacznie większy niż w poprzednim roku gospodarczym – podkreślił minister Maciej Grabowski.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!