| Autor: mikolaj

Stanowisko KRD-IG ws. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

W związku z zaplanowanym na 28 maja 2014 r. pierwszym czytaniem obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przywracającego możliwość prowadzenia ubojów religijnych, Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) jako przedstawiciel branży drobiarskiej w Polsce pragnie zwrócić uwagę na istotne z punktu widzenia gospodarki kraju aspekty rozpatrywanego przez Sejm RP projektu.

Stanowisko KRD-IG ws. obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
Zgodnie z polskim prawodawstwem, od 1 stycznia 2013 r. prowadzenie ubojów religijnych jest zakazane w naszym kraju, co wynika z aktualnie obowiązujących zapisów przedmiotowej ustawy. Zasady uboju zwierząt w Unii Europejskiej określa zaś Rozporządzenie nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, które dopuszcza możliwość prowadzenia ubojów religijnych na terytorium UE.

Niezrozumiałe zatem wydaje się utrzymywanie przez tak długi okres czasu stanu prawnego, który na obszarze UE wyklucza Polskę, jako jednego z liderów produkcji żywności w UE, z możliwości wprowadzania na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne mięsa i drobiu pozyskanego zgodnie z wymaganiami religijnymi. Zanim obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie, jeszcze na etapie dyskusji na temat przyszłości ubojów religijnych w Polsce, wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na szereg konsekwencji gospodarczych, jakie przyniesie ze sobą wprowadzenie zakazu produkcji mięsa i drobiu zgodnie z wymaganiami halal i kosher. Dzisiaj, po blisko półtorarocznym okresie obowiązywania przedmiotowego zakazu, możemy mówić o realnych konsekwencjach wynikających z tego faktu dla producentów branży mięsnej i drobiowej, a także samych rolników.

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków braku możliwości prowadzenia ubojów religijnych w naszym kraju jest całkowite odcięcie polskich producentów mięsa i drobiu od najbardziej perspektywicznych kierunków eksportowych, czyli rynków państw muzułmańskich. Pośrednio skutki finansowe związane z wstrzymaniem eksportu tego rodzaju mięsa i drobiu odczuł także Skarb Państwa, w związku z utraconymi przychodami ze sprzedaży przez krajowych producentów. Kolejne konsekwencje finansowe dla eksporterów wiążą się zaś z niedotrzymaniem zawartych wcześniej umów przez polskich przedsiębiorców z odbiorcami mięsa i drobiu pochodzącego z ubojów religijnych, a tym samym koniecznością pokrycia kar umownych.

Należy także zwrócić uwagę, iż wstrzymanie eksportu mięsa pozyskanego z ubojów religijnych wpłynęło negatywnie na poziom zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym. Przestały powstawać nowe miejsca pracy, a wielu Polaków nadal zagrożonych jest utratą dotychczasowego źródła dochodu, co dotyczy zarówno producentów żywca, jak i osób zatrudnionych w sektorze ubojowym i przetwórczym mięsa i drobiu.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!