Kategorie

Poznaj produkty


Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości na senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 5 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu o godz. 15.00 senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 293, 363 i 363-A).

Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości na senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r. rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druki nr 293 i 363).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 53 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 16 poprawek i odrzucenie 37 poprawek.

Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, miały m.in. na celu umożliwienie kościołom i związkom wyznaniowym zakupu nieruchomości rolnych; ograniczenie prawa pierwokupu nieruchomości rolnych przez Agencję na rzecz osoby bliskiej, zmianę charakteru tajemnicy dokumentów, które Agencja może przeglądać w przedsiębiorstwie, z poufnej na tajemnicę przedsiębiorstwa.

Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić, miały m.in. na celu przywrócenie budownictwa jednorodzinnego w miastach, w których nie ma planów zagospodarowania przestrzennego; umożliwienie nabycia nieruchomości rolnej przez spółdzielnie oraz ustanowienie prawidłowych zasad współpracy między podmiotem udzielającym kredytu a rolnikiem, aby nie doprowadzać do celowego bankructwa gospodarstw rolnych.
 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w dniu 31 marca 2016 r. przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283).

Projekt dotyczy wyłączenia gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położone w granicach administracyjnych miast spod działania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.


W dniu 31 marca 2016 r. Sejm uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw 195, wstrzymało się 18. Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia br., ponieważ 1 maja kończy się 12-letni zakaz zakupu polskiej ziemi przez cudzoziemców. Teraz zajmuje się nią Senat.
 

 


Tagi:
źródło: