Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2016-06-16

  Święto Kaczki po raz czwarty

  W niedziele, 12 czerwca po raz czwarty zorganizowane zostało Krajowe Święto Kaczki, w tym roku impreza odbyła się w Antoninie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego LIDO. Organizatorami Święta Kaczki byli: Wielkopolska Izba Rolnicza oraz Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza przy wsparciu Wójta Gminy Przygodzice oraz hodowców zrzeszonych w grupach producentów...

 • 2016-06-14

  Wiosenne Targi Rolnicze w Sielinku

  W dniach 4 i 5 czerwca br. odbyły się Wiosenne Targi Rolnicze oraz XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Wystawom towarzyszyły również Dni Pola. Miejscem wydarzeń, jak co roku, było Centrum Wystawowo-Szkoleniowe w Sielinku, gm. Opalenica, powiat nowotomyski. W sumie wystawa odbyła się na ponad 50-hektarowej powierzchni.

 • 2016-06-03

  WIR: Na znacznych obszarach woj. wielkopolskiego obserwuje się wyraźne objawy suszy rolniczej

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej poinformował Wojewodę Wielkopolski Zbigniewa Hoffmanna o wystąpieniu na znacznych obszarach województwa wielkopolskiego wyraźnych objawów suszy rolniczej.

 • 2016-05-11

  Projekt zmiany ustawy o paszach

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach ma na celu zmianę w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

 • 2016-04-29

  WIR: Problem kilkukrotnego naliczania opłaty audiowizualnej może dotyczyć licznej grupy obywateli

  W związku z uruchomieniem prac legislacyjnych nad nowym sposobem finansowania mediów publicznych, Zarząd WIR wystąpił do Pani Premier Beaty Szydło oraz Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego z uwagami środowiska rolniczego w tej sprawie.

 • 2016-04-11

  Problemy z rejestracją urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

  Jak poinformowała Wielkopolska Izba Rolnicza wraz ze zbliżaniem się końca terminu rejestracji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych pojawiły się poważne problemy z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego.

 • 2015-08-03

  Komisje klęskowe. WIR apeluje o ujednolicenie ich funkcjonowania i pokrycie kosztów działalności

  Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Premier Ewy Kopacz w sprawie tzw. komisji klęskowych. W swoim piśmie Zarząd WIR zwraca szczególną uwagę na rozbieżności w zakresie i sposobie realizacji zadań ARiMR.

 • 2015-01-14

  WIR zaprasza na "Fora Rolnicze"

  Od połowy stycznia do marca 2015 roku, Wielkopolska Izba Rolnicza wraz z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, organizuje kolejny cykl spotkań dla polskich gospodarzy tzw. "Fora Rolnicze".

 • 2014-11-06

  Podatek rolny. WIR przypomina o obowiązku uzyskania opinii izby rolniczej ws. ceny skupu 1 q żyta

  Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2003 r. poz. 594 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w tym również uchwał w sprawie ceny skupu 1 q żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,...

 • 2014-08-26

  WIR ws. rekompensat dla rolników poszkodowanych w wyniku wprowadzenia embarga przez Rosję i Unię Celną

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej domaga się zdecydowanych kroków w rozwiązaniu problemów ze zbytem owoców i warzyw dla polskich producentów. Problemy te szczególnie dotknęły rolników w Wielkopolsce - jednego z europejskich regionów-liderów w produkcji owoców i warzyw. WIR zauważa dużą opieszałość w podejmowaniu decyzji, która to z dnia na dzień zwiększa starty...

 • 2014-08-06

  WIR wobec rosyjskiego embarga na import polskich owoców i warzyw

  Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem przyjęła informację dotyczącą wprowadzenia z dniem 1 sierpnia 2014 roku embarga przez Rosjan na import owoców i warzyw z Polski.

 • 2014-08-05

  Stanowisko WIR w sprawie odrolnienia gruntów klas I-III

  Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z dezaprobatą przyjął informację o zawetowaniu przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy wprowadzającej możliwość odrolnienia gruntów klas I-III o powierzchni do 0,5 ha bez zgody Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.