Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2017-03-03

  Ptasia grypa, a wypuszczanie gęsi na wybieg

  Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej, minimalnej bioasekuracji.

 • 2017-01-28

  Zima niezbyt łaskawa

  W ocenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej ze względu na panujące warunków atmosferyczne uprawy jęczmienia ozimego i rzepaku na terenie województwa wielkopolskiego są zagrożone.

 • 2017-01-20

  Wielkopolskie Fora Rolnicze w 2017 r.

  Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze". Spotkania pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, odbywać się będą od połowy stycznia do połowy marca 2017 roku w poszczególnych powiatach...

 • 2016-12-19

  Jubileuszowa Gala Wielkopolskiej Izby Rolniczej

  W środę 14 grudnia 2016r., dokładnie w kolejną rocznicę uchwalenia przez Sejm RP II kadencji ustawy o izbach rolniczych, Wielkopolska Izba Rolnicza świętowała Jubileusz 120 lat utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce. Uroczysta Gala wieńcząca rok jubileuszowych obchodów odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

 • 2016-12-14

  Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca

  Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje wystawę podsumowującą całoroczny cykl spotkań i imprez promujących wielkopolskie produkty. Hasło "Wielkopolska mlekiem i miodem płynąca" odwołuje się do różnorodności wielkopolskiego rolnictwa.

 • 2016-12-09

  Nawet 1500 zł za zanieczyszczenie drogi publicznej

  Nie ma żadnych wyjątków, które zwalniałaby z odpowiedzialności rolników z zanieczyszczenia drogi publicznej.

 • 2016-11-10

  Projekt reformy emerytalnej na niekorzyść rolników

  Trwają właśnie prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-11-07

  Wielkopolska Izba Rolnicza otrzyma grant z programu Horyzont 2020

  Komisja Europejska przyznała grant na realizację projektu o akronimie Inno4Grass i tytule „Wymiana innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczej na trwałych użytkach zielonych w Europie”, finansowanego z Programu Horyzont 2020, będącego największym programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

 • 2016-10-18

  W Wielkopolsce policzą dziki

  Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie działania Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu w dniach 21-22 października br. odbędzie się inwentaryzacja dzików.

 • 2016-10-11

  BHP – najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy rolniczej

  W skali kraju liczba wypadków rolników podczas wykonywania prac w polu i w obrębie gospodarstwa utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, wynoszącym kilkanaście tysięcy rocznie.

 • 2016-10-10

  Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

  W dniu 6 października b.r. odbyło się kolejne już posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 • 2016-10-10

  Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii pt. ,,Wolny przepływ pracowników sezonowych w rolnictwie, 5 lat doświadczeń”

  W ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Dolnosaksońską Izbą Rolniczą w dniach 26-30 września 2016 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny delegacji WIR do Dolnej Saksonii.