Wielkopolska Izba Rolnicza

 • 2016-11-10

  Projekt reformy emerytalnej na niekorzyść rolników

  Trwają właśnie prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-11-07

  Wielkopolska Izba Rolnicza otrzyma grant z programu Horyzont 2020

  Komisja Europejska przyznała grant na realizację projektu o akronimie Inno4Grass i tytule „Wymiana innowacji na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczej na trwałych użytkach zielonych w Europie”, finansowanego z Programu Horyzont 2020, będącego największym programem Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji.

 • 2016-10-18

  W Wielkopolsce policzą dziki

  Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie działania Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu w dniach 21-22 października br. odbędzie się inwentaryzacja dzików.

 • 2016-10-11

  BHP – najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy rolniczej

  W skali kraju liczba wypadków rolników podczas wykonywania prac w polu i w obrębie gospodarstwa utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, wynoszącym kilkanaście tysięcy rocznie.

 • 2016-10-10

  Posiedzenie Komisji ds. BHP w Rolnictwie Indywidualnym w OIP w Poznaniu

  W dniu 6 października b.r. odbyło się kolejne już posiedzenie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu, skupiającej przedstawicieli pochodzących z różnych organizacji społecznych, samorządu terytorialnego, inspekcji pracy oraz instytucji związanych z rolnictwem, w tym m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 • 2016-10-10

  Wyjazd studyjny do Dolnej Saksonii pt. ,,Wolny przepływ pracowników sezonowych w rolnictwie, 5 lat doświadczeń”

  W ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Dolnosaksońską Izbą Rolniczą w dniach 26-30 września 2016 roku odbył się kolejny wyjazd studyjny delegacji WIR do Dolnej Saksonii.

 • 2016-10-08

  Wielkopolski alert w sprawie ASF

  Wielkopolska Izba Rolnicza śledząc z dużym niepokojem doniesienia o kolejnych ogniskach Afrykańskiego Pomoru Świń podjęła szereg działań mających na celu uświadomienie o zagrożeniu chorobą oraz wyposażenie w potrzebną wiedzę rolników o tym jak ustrzec się wirusa w swoim gospodarstwie.

 • 2016-10-06

  Wyjazd studyjny do Bawarii

  W ramach współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej z Bawarską Izbą Rolniczą oraz tamtejszymi organizacjami rolniczymi w dniach 21 – 26 września odbył się wyjazd studyjny, w którym wzięli udział hodowcy zrzeszeni w Wielkopolskim Związku Producentów Trzody Chlewnej oraz delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

 • 2016-10-05

  Jesienne Targi Rolno-Ogrodnicze AGROMARSZ Przyjazna Energia w Domu i Zagrodzie

  2 października w Centrum Edukacyjno-Wystawowym w Marszewie k. Pleszewa odbyła się kolejna edycja jesiennych targów rolno – ogrodniczych, których tematem wiodącym jest szeroko rozumiana energia odnawialna oraz zagadnienia związane z efektywnym gospodarowaniem energią w gospodarstwach rolnych i domowych.

 • 2016-09-01

  XVIII Wojewódzko - Diecezjalne Dożynki Wielkopolski

  W dniu 28 sierpnia w podkaliskim Liskowie odbyło się tegoroczne wielkopolskie święto plonów. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. W okresie międzywojennym Lisków był uważany za wieś wzorcową. Było to związane z działaniami kapłana i społecznika ks. Wacława Blizińskiego, który szerzył na tym terenie idee pracy organicznej. Do wielkich wystaw z 1925 i 1937 roku...

 • 2016-08-08

  WIR: Na rynku może brakować ziarna zbóż

  W połowie lipca br. Wielkopolska Izba Rolnicza przestrzegała rolników przed pochopnym wyprzedawaniem płodów rolnych oraz zaapelowała o monitorowanie sytuacji na rynkach rolnych w celu uniknięcia strat na koniec sezonu skupowego. Izba w dalszym ciągu apeluje do rolników, aby nie ulegali presji podmiotów skupujących, tylko negocjowali i rozważnie podejmowali decyzje odnośnie...

 • 2016-08-04

  Rolnicy bez możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę?

  Szykują się duże zmiany w emeryturach rolniczych. Rząd pracuje nad prezydenckim projektem ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakłada obniżenie wieku emerytalnego, niestety dla rolników będzie to oznaczać także brak możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę - informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.