rolnik i strony powiązane

 • 2018-03-09

  Osłabienie się koniunktury rolnej

  Z kraju

  Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 7,6 punktu, z poziomu +4,5 pkt do -3,1 pkt. Spadek wartości IRGAGR jest głównie skutkiem zmniejszenia się wartości wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej ze składowych wskaźnika koniunktury, o 11,2 punktu, z poziomu +0,8 pkt do -10,4 pkt.

 • 2018-01-09

  Zakup paliw przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej

  Paliwa i biopaliwa

  Odpowiadając na kolejne w sprawie pismo samorządu rolniczego dotyczące stosowania ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708), resort finansów ponownie wyjaśnił, że stanowisko Ministerstwa Finansów zostało przedstawione w piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Leszka Skiby z 26 kwietnia 2017 r. stanowiącym...

 • 2017-12-04

  Sezonowe pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie

  Z kraju

  Wbrew przewidywaniom sprzed kwartału w IV kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się.

 • 2017-11-06

  Rolnik – najważniejszy człowiek na ziemi

  Z życia firm

  Grupa Azoty Police serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszego rolnika na ziemi. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy gospodarze, którzy chcieliby pochwalić się swoim polem oraz gospodarstwem.

 • 2017-09-29

  Problemy z wydawaniem opinii do egzekucji komorniczych

  Przepisy i regulacje

  Z dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji (Dz. U z 2017 r., poz. 1385) na wojewódzkie izby rolnicze został nałożony nowy obowiązek.

 • 2017-09-26

  PSOR i KRUS razem dla bezpiecznych gospodarstw

  Z życia instytucji

  W piątek 22 września Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin po raz kolejny nagrodziło finalistów konkursu KRUS Bezpieczne Gospodarstwo Rolnie. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się podczas AGROSHOW w Bednarach. Nagrodę specjalną w postaci vouchera na pobyt w SPA otrzymali Państwo Agnieszka i Leszek Pietrzakowie. W ich gospodarstwie znajdującym się w Franopolu w woj. łódzkim...

 • 2017-09-07

  Utrzymuje się pomyślna koniunktura w polskim rolnictwie

  Z kraju

  W III kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się, czemu sprzyjały i pogoda, i dobra koniunktura na rynkach światowych. Poprawa koniunktury rolnej w Polsce trwa nieprzerwanie już półtora roku.

 • 2017-08-17

  ARiMR uspokaja

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności. Niektórzy rolnicy, mogą nie wywiązać się z zadeklarowanego we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, wysiania do 20 sierpnia międzyplonu ścierniskowego. Jeżeli jest to spowodowane złymi warunkami agrometeorologicznymi, rolnik ma możliwość zmiany elementu...

 • 2017-08-10

  Bank BGŻ BNP Paribas członkiem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

  Z życia firm

  Bank BGŻ BNP Paribas wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wesprze rolników w implementacji optymalnych standardów zrównoważonego rolnictwa. Sektor ten jest kluczową gałęzią gospodarki (odpowiada za 3,8 proc. [1] światowego PKB oraz 29proc. [2] zatrudnienia), a jego znaczenie będzie rosnąć w kolejnych dekadach. Szacuje się, że do 2050 roku...

 • 2017-07-17

  Niższy wiek emerytalny od 1 października 2017 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

  Wiek emerytalny – podwyższany stopniowo od 1 stycznia 2013 r. – w III kwartale 2017 r. będzie jeszcze wynosił co najmniej 61 lat i 3 miesiące – dla kobiet oraz co najmniej 66 lat i 3 miesiące – dla mężczyzn. Natomiast od 1 października 2017 r. wiek emerytalny zostaje obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 • 2017-06-30

  Główny Inspektor Sanitarny ws. badań wody pitnej

  Przepisy i regulacje

  W związku z wystosowanym przez samorząd rolniczy wnioskiem do Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie, w dniu 22 czerwca 2017 r. do Biura KRIR wpłynęło pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższej sprawie.

 • 2017-06-08

  Poprawa koniunktury w rolnictwie w II kwartale 2017 r.

  Z kraju

  W II kwartale 2017 r. koniunktura w polskim rolnictwie ponownie poprawiła się. Jest to już piąty kwartał z rzędu poprawy koniunktury rolnej.

 • 2017-06-01

  KRIR w sprawie wcześniejszych emerytur dla rolników

  Przepisy i regulacje

  Zarząd KRIR wystąpił o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn.

 • 2017-05-06

  Projekt ustawy Prawo wodne. Rolniku sprawdź ile zapłacisz za wodę

  Przepisy i regulacje

  Projekt ustawy Prawo wodne został skierowany do Sejmu. Zaproponowane zmiany w dużym stopniu odnoszą się do rolnictwa. W projekcie określono m.in. opłaty za korzystanie z wody, kwestie związane z melioracją czy sposób postępowania z nawozami i odchodami zwierzęcymi. Ponadto nowe prawo wodne zakłada powołanie państwowej osoby prawnej Wody Polskie, której zadaniem będzie...