wycinka drzew i strony powiązane

 • 2017-09-15

  Ministerstwo Środowiska odrzuca oskarżenia KE

  Leśnictwo

  W poniedziałek, 11 września przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, odbyło się posiedzenie w sprawie nakazu zaprzestania wycinki w Puszczy Białowieskiej. Początkowo spotkanie miało dotyczyć całego postępowania wobec Polski w sprawie Puszczy. Prawdopodobnie jeszcze we wrześniu, Trybunał rozstrzygnie, czy nakaz zostanie utrzymany.

 • 2017-06-22

  Co się teraz dzieje w Puszczy?

  Leśnictwo

  W Puszczy Białowieskiej zamarło nie 5 proc. drzew, a już ok. 8 proc., tak wynika z szacunków naukowców prowadzących projekt ForBioSensing. Niestety, błyskawicznie przybywa kolejnych martwych drzewostanów.

 • 2017-06-19

  Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew

  Leśnictwo

  Dnia 17 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).

 • 2017-03-10

  WWF: Zmiany w prawie nie obronią drzew tylko jeszcze bardziej utrudnią życie ludziom

  Przepisy i regulacje

  W sejmie trwa dyskusja nad zmianą prawa, przyjrzeliśmy się propozycji posłów rządzącej partii. Nie dość, że drzewa w całej Polsce nadal będą zagrożone, to jeszcze szykuje się chaos legislacyjny. Gmatwanina przepisów sprawi, że ocena czy wycinka była legalna czy nie, będzie zależała od interpretacji, a nie prostego zapisu.

 • 2017-02-22

  Wycinka drzew pod działalność gospodarczą

  Przepisy i regulacje

  - O ile jest jakaś luka prawna w poselskiej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, to trzeba to naprawić – powiedział prof. Jan Szyszko, minister środowiska, odnosząc się do kwestii wycinki drzew pod działalność gospodarczą.

 • 2017-02-21

  Ministerstwo Środowiska: To samorządy powinny kontrolować wycinkę drzew

  Przepisy i regulacje

  - Celem znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody jest przeniesienie kompetencji do regulowania spraw związanych z usuwaniem drzew i krzewów na poziom lokalny. To gminy najlepiej wiedzą, w jaki sposób dbać o zieleń na swoim terenie – powiedział wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski 20 lutego 2017 r. podczas briefingu prasowego.

 • 2017-02-06

  Już jest nowy numer Informatora Gospodarza

  Gospodarz.pl

  Przed nami kolejny rok zmagań z aurą, cenami i wyzwaniami, które sami przed sobą stawiamy. Ostatnie lata dla wielu rolników były czasem trudnym, miejmy nadzieję, że 2017 rok będzie przebiegał w jak najbardziej optymalnych warunkach pogodowych, a zgłaszane w niektórych regionach wymarznięcia upraw ozimych będą jedynymi tegorocznymi stratami dla rolników.

 • 2017-02-03

  Wycinka drzew lub krzewów pod dom rolnika bez zezwolenia

  Przepisy i regulacje

  Rolnicy są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, jedynie wtedy, gdy jest to ściśle związane z ich życiem prywatnym.

 • 2016-12-21

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody przyjęta przez Sejm

  Przepisy i regulacje

  Od przyszłego roku wycinka drzew na prywatnej posesji będzie możliwa bez zezwolenia.

 • 2016-05-30

  WWF: Minister ogłosił wykonanie wyroku na Puszczę Białowieską

  Leśnictwo

  Wszystko wskazuje na to, że Minister ogłosił realizację wyroku na Puszczę! Hasło Ministerstwo Środowiska „Ratujemy siedliska priorytetowe w Puszczy Białowieskiej”, w ustach Ministra brzmi bardzo groźnie, bo jeśli wierzyć jego zapowiedziom, to ratowanie oznacza intensywną wycinkę drzew – alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska.

 • 2016-05-09

  Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów. Opinia KRIR

  Przepisy i regulacje

  W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd KRIR przesłał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Poniżej następujące uwagi do ww. projektu.

 • 2017-04-03

  Prace polowe w kwietniu

  Produkcja roślinna

  Kwiecień jest miesiącem budzącej się do życia przyrody, pojawiania się pierwszych kwiatów na drzewach i łąkach. W tym czasie w polu dokonuje się wysiewu zbóż jarych, których optymalne terminy siewy przypadają właśnie na ten miesiąc. Jednakże należy zachować pewną prawidłowość. Otóż w pierwszej kolejności wysiewany jest owies, potem pszenica jara, jęczmień oraz...

 • 2016-02-15

  Zniesienie obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w gestii samorządów

  Przepisy i regulacje

  W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie zniesienia obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów rosnących na prywatnych działkach, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Główny Konserwator Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski przekazał następujące stanowisko.

 • 2017-03-03

  Prace polowe w marcu

  Produkcja roślinna

  Marzec jest czasem pierwszych wiosennych zasiewów, a także budzenia się przyrody do życia po zimowym śnie. W rolnictwie marzec jest miesiącem intensywnych prac polowych. Po przeschnięciu gleby wykonuje się uprawki i nawożenie, którego celem jest przygotowanie stanowisk pod siewy roślin jarych, tj. strączkowych, zbóż.

 • 2017-02-02

  Prace polowe w lutym

  Produkcja roślinna

  Poprawnie ułożony płodozmian powinien uwzględniać obecność grubonasiennych roślin strączkowych. Ich udział w strukturze zasiewów gwarantuje poprawę struktury gleby i jej właściwości fitosanitarne. Nie bez znaczenia jest też ochrona środowiska, tj. zmniejszenie nawożenia mineralnego i wzbogacenie gleby w azot symbiotyczny.