zanieczyszczenie powietrza i strony powiązane

 • 2019-06-08

  Błękitny węgiel może rozwiązać problem złej jakości powietrza w Polsce

  Przepisy i regulacje

  Błękitny węgiel to dziesięciokrotna redukcja emisji pyłów do powietrza i dwudziestokrotna rakotwórczych węglowodorów. Poza tym, dostarcza 10 proc. energii więcej niż inne gatunki węgla, a zatem zużycie do ogrzewania domu jest proporcjonalnie mniejsze. Aktualnie nawet 3,5 mln kotłów w domach jednorodzinnych nie spełnia żadnych norm emisji. Gdyby jednak palić w nich...

 • 2019-01-03

  Pomiary smogowe konieczne w dużych aglomeracjach

  Z kraju

  Zanieczyszczenie pyłem PM10 jest spowodowane przede wszystkim niską emisją z ogrzewania gospodarstw domowych. To główna przyczyna smogu. Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza jest istotne szczególnie dla mieszkańców dużych miast, którzy powinni unikać aktywności na zewnątrz albo wyposażyć się w maski antysmogowe, kiedy stężenie szkodliwych pyłów jest zbyt wysokie....

 • 2018-09-13

  BGŻ BNP Paribas zwiększa flotę ekologicznych hybryd

  Biznes

  Kolejne 30 samochodów z napędem hybrydowym zasiliło flotę Banku BGŻ BNP Paribas. To już druga w tym roku wymiana aut na bardziej ekologiczne. Łącznie, pracownicy Banku dysponują już ponad 60 samochodami hybrydowymi.

 • 2017-11-07

  Lepsza edukacja - walka ze smogiem w Polsce

  Z kraju

  Polska jest w czołówce państw, które mają kłopoty ze smogiem. Zanieczyszczenie powietrza w wielu miejscowościach często przekracza stany alarmowe. Aby skutecznie walczyć z tym problemem, trzeba stale podnosić świadomość społeczeństwa. Powinno się zacząć już od dzieci, ponieważ to one będą w przyszłości odpowiadały za to, czy będziemy mieć zdrowe środowisko.

 • 2017-10-30

  Konkluzje BAT zaskarżone

  Przepisy i regulacje

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargę o stwierdzenie nieważności decyzji o konkluzjach BAT w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

 • 2017-02-16

  Słaby wiatr i brak opadów będą sprzyjać występowaniu wysokich stężeń zanieczyszczeń i utrzymywaniu się złej jakości powietrza

  Z kraju

  W dniu 14 lutego poziom informowania dla pyłu zawieszonego PM10, czyli średnie dobowe stężenie pyłu PM10 wynoszące 200 µg/m3 zostało przekroczone na obszarze województwa śląskiego w Wodzisławiu Śląskim (259 µg/m3), Zabrzu (211 µg/m3), Katowicach (213 µg/m3), Dąbrowie Górniczej (205 µg/m3), Bielsko-Białej (234 µg/m3), w województwie opolskim w Zdzieszowicach (226 µg/m3)...

 • 2017-01-19

  Znów pogarsza się jakość powietrza w Polsce. Wiatr ma pojawić się 21 stycznia

  Z kraju

  Prognozowane na najbliższe dni warunki meteorologiczne mogą sprzyjać kumulacji zanieczyszczeń w centralnej części Polski, co w godzinach wieczornych może przyczynić się do dalszego wzrostu stężeń pyłu zawieszonego.

 • 2016-10-11

  Polskie miasta należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych w Europie

  Bioenergetyka

  Emisja pyłów i szkodliwych gazów przybiera na sile wraz z początkiem sezonu grzewczego. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Nie rób dymu” 40% Polaków przyznaje, że nie wie, na czym polega zjawisko niskiej emisji, a 20% z nich uważa, że palenie śmieci to wyraz oszczędności i proekologicznego zachowania. Paliwem niskoemisyjnym może być drewno, ale...

 • 2016-04-20

  Polska interweniuje ws. dyrektywy NEC

  Z kraju

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi z wnioskiem o przedyskutowanie na posiedzeniu Rady Ministrów kwestii związanych z konsekwencjami wdrożenia do prawodawstwa polskiego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE (COM(2013)92 - dyrektywy NEC). Kształt tej dyrektywy...

 • 2016-01-20

  Polska ma najgorszą jakość powietrza w UE

  Z kraju

  Między 40 a 120 mld zł traci rocznie polska gospodarka z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem i benzopirenem. To m.in. kwoty wydane na hospitalizację, utracone dni pracy czy straty przedsiębiorstw. Pod względem zawartości szkodliwych związków chemicznych jakość powietrza w Polsce jest najgorsza w Unii Europejskiej.

 • 2015-02-20

  Polska z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w UE

  Z kraju

  Sześć największych miast w Polsce ma cztery razy bardziej zanieczyszczone powietrze niż 15 największych aglomeracji UE. Powodem są benzopireny i pyły pochodzące głównie z transportu i energetyki. Emisję szkodliwych substancji mogłyby zmniejszyć rozwój odnawialnych źródeł energii oraz wsparcie dla kogeneracji, czyli jednoczesnej produkcji energii i ciepła. To o prawie 30 proc....