Lubuska Izba Rolnicza

 • 2012-07-20

  Śpiewająca niedziela w Stypułowie

  Przegląd konkursowy ma oprócz zabawy, również moc i dreszczyk konkurencji. Kolejny ósmy Przegląd Zespołów Śpiewaczych odbył się w Stypułowie w dniu 15 lipca. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa z prezesem Bogumiłem Orłowskim przygotowało kolejne spotkanie ze śpiewem, gdzie bogactwo i różnorodność pieśni mogli podziwiać zgromadzeni. Przeglądy są okazją do...

 • 2012-07-07

  Obrót ziemią rolną - obawy Izb

  W dniu 27 czerwca br. Zarząd KRIR oraz Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim oraz Wiceprezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Wojciechem Zbrożkiem w sprawie sprzedaży gruntów w związku z nowelizacją ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, obowiązującą od grudnia 2011 roku. Lubuską Izbę...

 • 2012-07-04

  Posiedzenie Strzelecko - Drezdenckiej Rady Powietowej

  W dniu 28 czerwca 2012r. w sali wiejskiej w Lipich Górach odbyło się posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR, w którym licznie wzięli udział zaproszeni rolnicy z gminy Strzelce Kraj. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście reprezentujący instytucje: ARiMR – Agnieszka Stocka-Jankowska i Dawid Kononowicz, ANR – Dawid Wachowiak, Powiatowy Inspektorat...

 • 2012-07-04

  „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”

  W dniu 26 czerwca br., w świetlicy wiejskiej, w Słonowie, odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej Dobiegniewa.

 • 2012-06-04

  Lubuska gospodarka łowiecka a rolnictwo

  W dniu 30 maja br. w Kalsku odbyło się spotkanie poświęcone narastającemu problemowi szkód łowieckich w rolnictwie. Spotkanie odbyło się z inicjatywy samorządu rolniczego tj. Lubuskiej Izby Rolniczej oraz Departamentu Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu LIR Władysław Piasecki, Alfred Kałużny, Andrzej...

 • 2012-05-31

  Lubuska Izba Rolnicza w Radzie Terenowej przy ANR

  Lubuska Izba Rolnicza informuje, iż na podstawie Zarządzenia Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Gorzowie Wlkp. została powołana Rada Terenowa.

 • 2012-05-05

  Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej

  Posiedzenie Strzelecko-Drezdeneckiej Rady Powiatowej LIR odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku. W spotkaniu uczestniczyli rolnicy Gminy Drezdenko oraz zaproszeni goście.

 • 2012-05-02

  Wzmacniać aktywność małych gmin

  W dniu 29 maja br. Lubuska Izba Rolnicza podpisała z gminą wiejską Świdnica porozumienie o współpracy w zakresie inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich. W imieniu LIR porozumienie podpisał Władysław Piasecki oraz wójt Świdnicy Adam Jaskulski.

 • 2012-04-25

  Posiedzenie gorzowskiej rady powiatowej

  Obrady Gorzowskiej Rady Powiatowej LIR odbyły się 20 kwietnia 2012r. w sali narad Starostwa Powiatowego. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Elżbieta Kwaśniewicz - dyrektor Lubuskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Marian Dąbrowski- zastępca dyrektora Oddziału Terenowego ARR, Józef Jagódka - Powiatowy Lekarz Weterynarii, Wojciech Malich - kierownik Powiatowego Zespołu...

 • 2012-04-25

  "Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne"

  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie przy współpracy Agencji Rynku Rolnego zorganizował warsztaty pod hasłem „Zdrowe, smaczne, oryginalne nasze dania regionalne”. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia br. Uczennice szkoły rolniczej przywitały zaproszonych gości piosenkami. Po czym głos zabrał dyrektor szkoły Zbigniew Hałabura. Witając zaproszonych gości,...

 • 2012-04-24

  Posiedzenie sulęcińskiej rady powietowej

  W dniu 19 kwietnia 2012r. w Słońsku, w Sali wiejskiej w Remizie Strażackiej odbyło się posiedzenie Sulęcińskiej Rady Powiatowej LIR. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Wójtem Gminy, dlatego posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Andrzej Matkowski a uczestników powitał oraz obrady prowadził Wójt Gminy Słońsk Janusz Krzyśków.

 • 2012-04-20

  Spotkanie rolników w gminie Trzebiel

  W 17 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Żarskiej Rady Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej w sali posiedzeń Urzędu Gminy Trzebiel. W spotkaniu uczestniczyli również rolnicy gminy jak i powiatu żarskiego, głównie zainteresowani sprawami zmian w przepisach weterynaryjnych związanych z hodowlą zwierząt gospodarskich.