| Autor: redakcja1

Działania MRiRW w sprawie cen żywca wołowego i wieprzowego

W odpowiedzi na wniosek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie gwałtownego spadku cen żywca wołowego i wieprzowego, który nie przekłada się na ceny w sklepach i hipermarketach, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na bieżąco analizuje rozwój sytuacji na rynkach rolnych, w tym na rynku wołowiny i wieprzowiny, oraz podejmuje działania mające na celu poprawę sytuacji rynkowej oraz wsparcie producentów rolnych.

Działania MRiRW w sprawie cen żywca wołowego i wieprzowego
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Minister RiRW) już pismem z dnia 19 marca 2020 r. zaapelował do Komisji Europejskiej o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań pomocowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rynków rolnych (m.in. na rynku wołowiny), w tym wprowadzenia rekompensat finansowych dla producentów rolnych doświadczających skutków kryzysu związanego z pandemią Covid-19 (m.in. głębokich spadków cen, utraty płynności finansowej), czy w obszarze handlu zagranicznego.

Następnie Polska wielokrotnie na forum Unii Europejskiej apelowała do Komisji Europejskiej m.in. o uruchomienie środków interwencyjnych na poszczególnych rynkach rolnych, w tym pismem Ministra RiRW z dnia 17 kwietnia 2020 r. skierowanym do Komisarza UE ds. rolnictwa Pana Janusza Wojciechowskiego w sprawie pilnej interwencji na rynkach wołowiny, baraniny, mleka i drobiu. W niniejszym piśmie do Komisarza UE Minister RiRW wyraził przekonanie, że Komisja Europejska w tej kryzysowej, niespotykanej jak dotąd sytuacji, uruchomi instrumenty interwencji rynkowej ukierunkowane na tymczasowe zagospodarowanie nadwyżek, potwierdzając tym samym prawidłową realizację przez Komisję Europejską zadań wynikających z rozporządzenia nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Równolegle z ww. wnioskiem, Minister RiRW pismem z dnia 17 kwietnia 2020 r. wystąpił do Komisarza UE ds. rolnictwa z propozycją zmiany polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 w celu złagodzenia niekorzystnych skutków pandemii Covid-19 dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym m.in. wsparcia rynku wołowiny.

W następstwie wystąpień Polski, jak również innych państw członkowskich, Komisja Europejska w dniu 4 maja 2020 r. uruchomiła pakiet środków nadzwyczajnych na rynkach rolnych w celu wsparcia sektorów, które najbardziej ucierpiały wobec pandemii Covid-19, obejmujący m.in. uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania przetworów mlecznych: masła, odtłuszczonego mleka w proszku i serów (odpowiednio rozporządzenia Komisji: 2020/597, 2020/598, 2020/591), wołowiny (rozporządzenie Komisji 2020/596) oraz baraniny i koziny (rozporządzenie Komisji 2020/595). W Polsce zainteresowanie udziałem w ww. mechanizmach jest niewielkie – od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 5 czerwca 2020 r. przedsiębiorcy złożyli w Polsce wnioski o objęcie dopłatami do prywatnego przechowywania 442 ton wołowiny i 39 ton serów (z przyznanego limitu 8 277 ton serów).

Ponadto uprzejmie informuję, że w dniu 13 maja 2020 r., podczas nieformalnego posiedzenia Rady Ministrów Rolnictwa UE na temat kryzysowej sytuacji w rolnictwie związanej z pandemią Covid-19 i podejmowanych działań, które odbyło się w formie wideokonferencji, strona polska, wskazując na odnotowany na przełomie kwietnia i maja 2020 r. gwałtowny spadek cen skupu żywca wieprzowego podkreśliła, że należy niezwłocznie uruchomić dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny w ramach interwencji rynkowej przewidzianej w przepisach dotyczących wspólnej organizacji rynku produktów rolnych.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!