Ryby

 • 2018-11-14

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  W okresie trzech kwartałów 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 123,6 tys. t i były o 13,2% większe niż w tym samym czasie roku poprzedniego.

 • 2018-11-14

  Bardzo dobre wyniki połowowe floty bałtyckiej w I połowie 2018 r.

  Polskie połowy ryb na Bałtyku w I półroczu 2018 r. wyniosły 112 tys. ton i były o 20% większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim większe połowy ryb pelagicznych (głównie śledzi).

 • 2018-11-02

  Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 • 2018-10-22

  Większy eksport ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 302,9 tys. ton o wartości 5,08 mld zł i był odpowiednio o 4,2% i 7,1% wyższy niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2018-10-21

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 117,3 tys. t i były o 14,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-10-19

  Wzrost cen ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego, a w relacji sierpień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było minimalnie większe i wyniosło 1,5%.

 • 2018-09-26

  Wzrost cen ryb i owoców morza

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, natomiast wobec lipca ub.r. zwyżka cen wyniosła 0,8%.

 • 2018-09-14

  "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów".

 • 2018-09-04

  Poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej", na poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"....

 • 2018-07-03

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-kwiecień 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 86,1 tys. t i były o 14,5% wyższe niż w porównywalnym czasie roku wcześniejszego.

 • 2018-07-01

  Handel rybami i ich przetworami

  W I kwartale 2018 r., spośród podstawowych grup produktów, zwiększono eksport przetworów i konserw z ryb o 5,4% do 38,1 tys. t, przy podobnym jak rok wcześniej wywozie ryb wędzonych - 14,3 tys. t i 1,7% obniżce sprzedaży filetów i mięsa z ryb - 23,2 tys. t.

 • 2018-06-27

  Niewielka ryba w dobrych rękach

  Choć nie jest wielka, to jest na wagę złota. Strzebla błotna to ryba z rodziny karpiowatych, która jest w centrum uwagi leśników i służb ochrony przyrody. Każde miejsce jej bytowania jest chronione, a jedno z nich znajduje się w Nadleśnictwie Grodzisk.

 • 2018-06-09

  Stan zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES dopuszczalnych połowach (TAC) w 2019 roku

  Międzynarodowa Rada do Badań Morza (ICES) 31 maja ogłosiła najnowsze wyniki badań stanu zasobów podstawowych gatunków ryb eksploatowanych na Bałtyku oraz przedstawiła zalecenia odnośnie wielkości kwot połowowych w roku 2019 (ICES, 2018).
Ryby