Ryby

 • 2019-01-08

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-październik 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 133,2 tys. t i były o 14,3% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Eksport produktów rybołówstwa

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 334,4 tys. t o wartości 5,77 mld zł i był odpowiednio o 3,9% i 6,8% wyższy niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-12-10

  Ceny detaliczne ryb i owoców morza

  Ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów w czasie trzech kwartałów 2018 r., w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, zwiększyły się o 1,2%, a w relacji wrzesień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było większe i wyniosło 1,6%.

 • 2018-12-03

  Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.10 "Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej". Nabór dotyczy działania w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy - zawartego w Programie Operacyjnym...

 • 2018-11-14

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  W okresie trzech kwartałów 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 123,6 tys. t i były o 13,2% większe niż w tym samym czasie roku poprzedniego.

 • 2018-11-14

  Bardzo dobre wyniki połowowe floty bałtyckiej w I połowie 2018 r.

  Polskie połowy ryb na Bałtyku w I półroczu 2018 r. wyniosły 112 tys. ton i były o 20% większe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim większe połowy ryb pelagicznych (głównie śledzi).

 • 2018-11-02

  Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury". Nabór wniosków o dofinansowanie dotyczy działania w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

 • 2018-10-22

  Większy eksport ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. wywóz produktów rybołówstwa wyniósł 302,9 tys. ton o wartości 5,08 mld zł i był odpowiednio o 4,2% i 7,1% wyższy niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego.

 • 2018-10-21

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. połowy ryb na Bałtyku wyniosły 117,3 tys. t i były o 14,6% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2018-10-19

  Wzrost cen ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym czasie roku poprzedniego, a w relacji sierpień br. do grudnia ub.r. tempo zwyżki było minimalnie większe i wyniosło 1,5%.

 • 2018-09-26

  Wzrost cen ryb i owoców morza

  W okresie styczeń-lipiec 2018 r. ceny detaliczne ryb, owoców morza oraz ich przetworów były o 1,2% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego, natomiast wobec lipca ub.r. zwyżka cen wyniosła 0,8%.

 • 2018-09-14

  "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.7 "Wsparcie na rzecz systemów przyznawania uprawnień do połowów".

 • 2018-09-04

  Poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.4 "Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej", na poddziałanie 1.4.3 "Systemy rekompensaty za szkody wyrządzone połowom przez ssaki i ptaki chronione"....
Ryby