Ryby

 • 2020-01-10

  Wzrost wydatków na ryby i owoce morza

  W I półroczu 2019 r. wydatki gospodarstw domowych na zakup ryb i owoców morza wyniosły 54,00 zł/osobę i były o 10,6% większe niż w roku wcześniejszym.

 • 2019-12-17

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W czasie trzech kwartałów 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego wyniosła 367,9 tys. t i była o 5,7% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-15

  Obniżka połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-październik 2019 r. wyniosły 130,6 tys. t i były o 0,3% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-12-08

  Wzrost eksportu ryb i ich przetworów

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. wzrosła wartość eksportu wszystkich podstawowych grup produktów. W największym stopniu odnosiło się to do ryb wędzonych, suszonych i solonych, tj. zwyżka o 15,9% do 2,25 mld zł.

 • 2019-12-06

  Karp i co o nim warto wiedzieć

  Karp jest jedną z najstarszych ryb hodowlanych i rybą o największym znaczeniu konsumpcyjnym. Pierwsze wzmianki o hodowlach karpia w Europie sięgają 350 r. p.n.e. Jadano go już na dworze cesarza Rzymu. Natomiast do Polski trafił po XII wieku. Przysmakiem stołu szlacheckiego jest od końca XIX wieku. Od lat 50. XX w. karp stał się synonimem ryby świątecznej dla Polaków.

 • 2019-11-22

  Mniejsze tempo wzrostu cen produktów rybnych

  W okresie styczeń-wrzesień 2019 r. ceny detaliczne produktów rybołówstwa w dalszym ciągu charakteryzowały się mniejszym tempem wzrostu niż ceny żywności ogółem.

 • 2019-11-18

  Wzrost przetwórstwa rybnego

  W okresie styczeń-sierpień 2019 r. produkcja w zakładach przetwórstwa rybnego (zatrudnienie powyżej 49 osób) wyniosła 326,2 tys. t i była o 6,1% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-18

  Większe połowy ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. wyniosły 122,4 tys. t i były o 1% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-11-15

  Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w zakresie działania 1.5

  „Porty rybackie, miejsca wyładunku, giełdy rybne i przystanie - inwestycje w zakresie ułatwiania przestrzegania obowiązku dotyczącego wyładunku wszystkich połowów, o których mowa w art. 43 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014”.

 • 2019-10-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim wyniosły miesiącach styczeń-sierpień 2019 r. 117,5 tys. t i były o 1,2% wyższe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-10-15

  Wzrost podaży produktów rybnych

  Tendencje w produkcji zakładów przetwórstwa rybnego, tj. zatrudnienie powyżej 49 osób, były w okresie styczeń-lipiec 2019 r. różnokierunkowe.

 • 2019-09-15

  Wzrost połowów ryb na Bałtyku

  Połowy ryb na Morzu Bałtyckim w okresie styczeń-lipiec 2019 r. wyniosły 114, tys. t i były o 1,5% większe niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

 • 2019-09-07

  Większa podaż produktów rybnych

  Podaż produktów rybnych ze średnich i dużych zakładów przetwórczych wyniosła w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. 172 tys. t i była o 2,5% wyższa niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego.
Ryby