| Autor: redakcja1

Podsumowanie rynku mięsa w Polsce (10-16.02.2014)

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem rynku mięsa w dniach od 10 do 16 lutego 2014 roku w Polsce, przygotowanym w cotygodniowym raporcie przez Agencję Rynku Rolnego.

Podsumowanie rynku mięsa w Polsce (10-16.02.2014)
Według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 10–16.02.2014 r. w Polsce zakłady mięsne skupowały żywiec wieprzowy przeciętnie po 4,71 zł/kg, czyli taniej o 6% niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie było to mniej o 5% niż przed miesiącem i o 9% niż rok wcześniej.
 
Krajowe ceny zakupu żywca wołowego ukształtowały się średnio na poziomie 6,01 zł/kg, a więc o 2% niższym niż w poprzednim tygodniu. Równocześnie cena żywca wołowego była o 1% większa niż przed miesiącem, ale o 7% mniejsza niż w analogicznym okresie 2013 r.

Przeczytaj inne informacje o cenach żywca w Polsce
 
Za kurczęta brojlery zakłady drobiarskie płaciły przeciętnie 3,64 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale o 4% więcej niż przed miesiącem. Cena kurcząt była o 4% niższa niż przed rokiem.
 
Indyki skupowano po 5,50 zł/kg, tj. o 1% taniej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była również o 2% mniejsza niż miesiąc wcześniej i o 1% niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 10–16.02.2014 r. przeciętna cena zbytu półtusz wieprzowych ukształtowała się w granicy 6,95 zł/kg, czyli to mniej o 3% niż tydzień i o 4% niż miesiąc wcześniej. Cena tych półtusz była także o 3% niższa od notowanej przed rokiem.
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zakłady mięsne sprzedawały przeciętnie po 12,50 zł/kg, o ponad 1% taniej niż tydzień wcześniej, ale o niecały 1% drożej niż przed miesiącem. Ćwierci wołowe były o 8% tańsze niż w analogicznym okresie 2013 r.
 
Kurczęta patroszone w omawianym tygodniu zbywano średnio po 5,67 zł/kg, a więc o 3% taniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 10% drożej niż miesiąc wcześniej.
Przeciętna cena zbytu tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 8,54 zł/kg, tj. o 0,5% wyższym niż tydzień wcześniej, ale o 3% niższym niż przed miesiącem. Zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków kosztowały o 0,2–0,3% mniej niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.
 
Ceny żywca wieprzowego w UE
 
W styczniu 2014 r. ceny trzody wykazywały trend wzrostowy, ale utrzymywały się poniżej poziomu sprzed roku. Od początku lutego unijne ceny trzody chlewnej ulegają spadkowi.
 
Według danych Komisji Europejskiej w drugim tygodniu lutego (10–16.02.2014 r.) w UE za trzodę chlewną masy poubojowej schłodzonej klasy E płacono przeciętnie 159,73 EUR/100 kg, czyli o 7% taniej niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wynosiła 151,02 EUR/100 kg i była o 9% mniejsza niż rok wcześniej.
 
W drugim tygodniu lutego 2014 roku przeciętna cena wieprzowiny klasy E w Polsce była o 5% niższa niż średnia w UE oraz o niecałe 3% mniejsza niż w Niemczech. Ceny w Polsce były natomiast większe niż w Holandii - o 11%, w Belgii o 6% i we Francji o 3% i nieco wyższe niż w Danii.
 
W obrębie ostatnich dwóch tygodni lutego spadek cen trzody chlewnej odnotowano w dwudziestu państwach UE. Największy spadek cen, bo o 6% nastąpił w Polsce. W tym czasie o 5% zmalały ceny w Niemczech, Belgii i Holandii, a o 3% we Francji.
 
W dniach 10–16.02.2014 r. w odniesieniu do okresu sprzed roku wyższy spadek cen niż w Polsce zanotowano w Holandii o 11% i w Niemczech o 10%, zbliżony – na Węgrzech, a nieco niższy – w Belgii - o 8% i w Hiszpanii - o 7%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!