Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: mikolaj

Bezpieczeństwo i znakowanie żywności na sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 lutego 2016 o godz. 11:15 w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Bezpieczeństwo i znakowanie żywności na sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Także dziś o godz. 16:00 Komisja zapozna się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa, informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca analizy rynków rolniczych w kraju i sytuacji finansowo-produkcyjnej oraz zdrowotnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej, informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat bezpieczeństwa żywności, problemów znakowania żywności, krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych oraz regulacji prawnych oraz informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat wytwarzania, ochrony i promocji żywności w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 o godz. 16:00 przedstawiona zostanie informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie oraz zaprezentowane opinie: „Dylemat gospodarki wodnej” - mgr inż. Jerzy Iwanicki; „Stan i wykorzystanie zasobów wód podziemnych” – prof. dr hab. Andrzej Sadurski oraz „Skutki dotychczasowego administrowania rzekami istotnymi dla regulowania stosunków wodnych w rolnictwie” – dr Przemysław Nawrocki.


Kolejne posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaplanowane zostało na dzień 8 marca 2016 r. o godz. 16.00. Komisja zajmie się informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz przyjmie plan pracy.Tagi:
źródło: