Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja11

Mleko, owoce i warzywa w szkole. Dofinansowanie wyniesie 250 mln euro

Dzieci w UE mogą stać się wkrótce beneficjentami dofinansowanego programu, którego zadaniem będzie dystrybucja mleka, owoców i warzyw w szkołach oraz uczenie zasad zdrowego odżywiania się. Nowy projekt przepisów, uzgodniony już wstępnie z ministrami UE i przyjęty podczas głosowania we wtorek, połączy rozdzielone, do tej pory, fundusze przeznaczone na mleko i owoce, a ich roczny budżet wzrośnie o €20 mln i wyniesie €250 mln.

Mleko, owoce i warzywa w szkole. Dofinansowanie wyniesie 250 mln euro
- Zdrowa zbilansowana dieta jest podstawą dobrego zdrowia, niestety w UE spada spożycie owoców, warzyw oraz mleka. Dlatego wzmocnienie programu dystrybucji owoców i mleka w szkołach, poprzez zwiększenie jego budżetu oraz położenie nacisku na edukację żywieniową w ramach programu, jest dla nas niezwykle ważne. Parlament zapewnił także stabilność finansową programu, uniemożliwiając państwom członkowskim jednostronne ograniczanie jego funduszy lub zmianę kryteriów partycypacji w jego finansowaniu - powiedział Marc Tarabella (S&D, BE), odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdania i negocjacje.
 
Więcej lekcji o zdrowym jedzeniu, więcej sprawiedliwie rozdzielanych funduszy

Państwa członkowskie, które przystąpią do tego dobrowolnego programu pomocy, zobowiążą się do promowania zdrowszych nawyków żywieniowych, lokalnej żywności, ekologicznego rolnictwa oraz walki z marnotrawstwem jedzenia. Dzieci powinny również lepiej zrozumieć, na czym polega hodowla i uprawa, na przykład poprzez wizyty w gospodarstwach.
 
Parlamentowi udało się zdobyć dodatkowe €20 mln rocznie, w celu dofinansowania dystrybucji mleka, nabiału oraz edukowania dzieci. Dzięki temu, roczny fundusz przeznaczony na mleko wynosi: €100 mln, a fundusz przeznaczony na owoce i warzywa wynosi: €150 mln.
 
Posłowie wprowadzili także sprawiedliwszą dystrybucję funduszy pomiędzy państwami członkowskimi, ponieważ ustanowione zostały najważniejsze kryteria dystrybucji (udział dzieci 6-10 letnich w populacji oraz stopień rozwoju regionu w państwie członkowskim). Poziom funduszy przeznaczany w przeszłości na dystrybucję mleka również zostanie wzięty pod uwagę i zostanie zbilansowany zgodnie z nowym, minimalnym rocznym poziomem pomocy z UE, w przeliczeniu na dziecko.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: