Kategorie

Poznaj produkty


| Autor: redakcja1

PZŁ apeluje do myśliwych o rzetelne szacowanie szkód

Zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego prosi wszystkich myśliwych w regionach o stosowanie dobrych praktyk podczas szacowania szkód.

PZŁ apeluje do myśliwych o rzetelne szacowanie szkód
Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała postulaty do PZŁ, w których to uwzględniła takie problemy zgłaszane przez rolników jak niewłaściwe traktowanie rolników przez myśliwych i tym samym brak współpracy między nimi, a także stwarzanie przeszkód w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu szkód łowieckich poprzez nieterminowe podejmowanie szacowania szkód, uchylanie się od odbioru zawiadomienia o wystąpieniu szkody, nieterminowe wypłaty odszkodowań oraz niewłaściwe szacowanie wysokości szkód. Poza tym, zarzuca się również kołom łowieckim niewłaściwe gospodarowanie zwierzyną, zwłaszcza na terenach zagrożonych afrykańskim pomorem świń, a także spory i stały wzrost populacji dzików oraz jeleniowatych, które niejednokrotnie doprowadzają do upadku gospodarstw.
 
W związku z zaistniałą sytuacją PZŁ zwraca się przez łowczych szacujących o przestrzeganie procedur szacowania szkód łowieckich, gdyż naruszanie procedur przy szacowaniu szkód łowieckich przez myśliwych działa na szkodę wizerunku polskiego łowiectwa. Na niewłaściwym postępowaniu jednostek traci nie tylko konkretne koło łowieckie, ale wszyscy polscy myśliwi.
 
Według KRIR przyczyna tak sporych szkód łowieckich wynika ze zbyt dużej populacji zwierzyny, co ściśle łączy się z niedostateczną liczbą miejscowych myśliwych w poszczególnych obwodach. Dlatego też warto byłoby zwiększyć liczbę miejscowych myśliwych, znających daną społeczność, którzy mogliby przyczynić się do polepszenia stosunków między kołem łowieckim a rolnikami. Ponadto, zalecane jest także nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy łowczymi a myśliwymi w zakresie dokładnego inwentaryzowania zwierzyny, a do takiego działania można również zaprosić również reprezentantów izb rolniczych. Natomiast w przypadku konfliktowych dobrze byłoby skorzystać z mediacji.


Tagi:
źródło: