| Autor: redakcja1

O prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w Sejmie RP

W dniu 24 lipca 2014 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Skarbu Państwa na temat sytuacji ekonomicznej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz aktualnego stanu prac nad prywatyzacją KSC S.A.

O prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej w Sejmie RP
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - Wojciech Kowalczyk.
 
Ministerstwo Skarbu Państwa kontynuuje prace mające na celu przeprowadzenie prywatyzacji KSC zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czyli w trybie oferty publicznej, skierowanej do pracowników spółki i plantatorów buraków cukrowych, związanych umowami kontraktacyjnymi z Krajową Spółką Cukrową. Od października 2013 r. prowadzone są rozmowy w sprawie koncepcji prywatyzacji z reprezentantami uprawnionych do nabycia akcji. Odbyło się sześć spotkań, ostatnie w maju 2014 r.; następne spotkanie z plantatorami planowane jest w drugiej połowie sierpnia.
 
Głównym założeniem prywatyzacji KSC jest przekazanie władztwa spółki uprawnionym, gdyż ma to zagwarantować utrzymanie w długiej perspektywie czasowej plantatorsko-pracowniczego charakteru spółki. Podczas spotkań nie udało się osiągnąć porozumienia w ważnych dla MSP kwestiach. Nie ma zgody strony plantatorskiej na ilościowe ograniczenie nabycia akcji, przypadające na jednego uprawnionego. MSP oczekuje, że przy pierwszej wpłacie należności za akcje wkład własny uprawnionego musi wynieść 20% transakcji, a sfinansowanie pierwszej raty za akcje nie może odbywać się wyłącznie z pożyczek z KSC. Resort skarbu zdaje sobie sprawę z ograniczeń finansowych plantatorów i pracowników, dlatego poszukuje różnych możliwości udzielenia im pomocy w poszukiwaniu źródeł finansowania kupna akcji.
 
W dyskusji  przedstawiciele organizacji plantatorów oraz pracowników KSC wyrażali swoją krytykę wobec propozycji ministerstwa. Zarzucano, że niektóre inwestycje spółki nie są do końca trafne, jak choćby przynosząca straty cukrownia w Mołdawii, zakup zakładu przetwórczego we Włocławku, planowane inwestycje w rozwój fabryki słodyczy.

Czytaj dalej na następnej stronie...
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!