fosfor i strony powiązane

 • 2020-04-13

  Bilanse azotu i fosforu

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Bilans azotu i fosforu brutto oznacza różnicę między całkowitą ilością azotu/fosforu wnoszoną na pola uprawne, a ich ilością wynoszoną z pól rozumianych jako całość użytków rolnych. Saldo bilansu azotu brutto zawiera, oprócz emisji jego związków do gleby i wody, także „straty” gazowe w postaci amoniaku i tlenku azotu, powstające podczas produkcji zwierzęcej, w tym...

 • 2018-12-08

  Zużycie nawozów mineralnych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Zużycie wieloskładnikowych nawozów mineralnych (NPK) zawierających azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny wyniosło w sezonie 2016/2017 2,0 mln ton i zwiększyło się w odniesieniu do roku poprzedniego o 0,2 mln ton.

 • 2018-05-04

  Ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. m.in. nakazała krajom członkowskim wyznaczenie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych lub objęcie całego kraju programem działań. Polska dopiero w 2017 podjęła decyzję o wprowadzeniu programu działań na terenie całego kraju (99,8% zlewisko wód Bałtyku).

 • 2018-01-03

  Codzienne smaczki jaglane!

  Artykuły|Porady|Analizy

  W języku prasłowiańskim wyraz „jagъla” oznaczał proso, stąd bezłuskowe żółte ziarniaki prosa zwyczajnego nazywane są jagłami. Nie dla wszystkich jest to oczywiste, bo np. kasza jęczmienna jest z jęczmienia, gryczana z gryki.

 • 2017-11-03

  Obornik jako jeden z najlepszych nawozów

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Obornik to nawóz organiczny. Każde gospodarstwo posiadające zwierzęta gospodarskie jest posiadaczem tego jakże cennego nawozu. Obornik bowiem powstaje na bazie odchodów zwierzęcych i ściółki. Od wielu lat jego wykorzystanie w rolnictwie jest bardzo duże, a od kilku lat pojawia się też w uprawach amatorskich na ogródkach działkowych.

 • 2017-08-22

  Zmniejszą koszty i zadbają o środowisko

  Z kraju

  W województwie pomorskim powstanie sieć 80 wzorcowych gospodarstw rolnych w ramach projektu Biobalt. Skorzystają na tym i rolnicy, i środowisko naturalne. Właśnie rozpoczęło się pobieranie prób glebowych.

 • 2017-06-14

  W sprawie nawozów fosforowych

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W 2017 roku w ramach pakietu rozwiązań dla gospodarki cyrkularnej Komisja Europejska zamierza uregulować problem zawartości kadmu w złożach fosforanu i zmniejszyć normy udziału kadmu. Komisja Europejska proponuje limity – 60 mg Cd/kg P2O5, z późniejszym obniżeniem do 40 mg, a nawet 20 mg Cd/kg P2O5.

 • 2017-06-07

  Gospodarz w polu – uprawa kukurydzy nie jest wcale taka prosta

  Zboża

  Przez ostatnie 10 lat zaobserwowano zwiększenie powierzchni uprawy kukurydzy. Przełożyło się to na większe plony, które są obecnie zbliżone do rzepaku ozimego czy pszenicy ozimej.

 • 2017-05-25

  Nowa Linia nawozów dolistnych Foliar Lab

  Z życia firm

  W obecnym sezonie, firma Arkop poleca nową serię wysokiej klasy nawozów dolistnych, opracowanych na podstawie prowadzonych w firmie szczegółowych badań, a mianowicie Foliar Lab: Immuno Activ Si, Fosfi Activ NPK i Activ ProAmin.

 • 2017-05-23

  Optymalizacja nawożenia sposobem na zminimalizowanie strat azotu i fosforu

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Najważniejszym elementem działań mającym na celu zmniejszenie straty azotu i fosforu z rolnictwa jest optymalizacja nawożenia, a więc dostosowanie dawek nawozów do rzeczywistych potrzeb oraz używanie ich w odpowiednim czasie i we właściwy sposób.

 • 2017-05-17

  I wiesz, co jesz - Burak

  Warzywa

  Burak tak popularny, tak znany, ale czy rzeczywiście znamy jego niesamowite właściwości? Czy zdajemy sobie sprawę z tego jakie bogactwa dla naszego zdrowia skrywa w swym czerwonym wnętrzu?

 • 2016-09-22

  Fosfi Activ NPK 7-29-20

  Z życia firm

  Fosfi Activ NPK 7-29-20 to unikalny nawóz do pozakorzeniowego dokarmiania upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych, zawierająca fosforynową formę fosforu, która aktywizuje układ odpornościowy roślin.

 • 2016-01-12

  Zużycie nawozów wapniowych spadło do 570 tys. ton

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Zużycie wapna nawozowego w Polsce zmalało dramatycznie po zniesieniu dotacji w roku 2004. W roku 2005/2006 zastosowanie nawozów wapniowych w czystym składniku wynosiło 874 tys. t i było o 40% mniejsze niż w poprzednim roku gospodarczym - podaje Główny Urząd Statystyczny.

 • 2016-01-08

  Ponad 1 mln gospodarstw zastosowało nawozy. Zużycie nawozów w sezonie 2014/2015

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu br. wykazały, że w sezonie 2014/2015 1177 tys. gospodarstw rolnych (83% gospodarstw) używało nawozów, w tym nawozów mineralnych lub wapniowych zastosowało 1059 tys. gospodarstw (75% jednostek biorących udział w badaniu) - informuje Główny Urząd Statystyczny.