| Autor: redakcja1

Dobry stan upraw pod zbiory w 2015 r.

Miniona jesień bardzo sprzyjała rolnikom, stąd wszelkie prace polowe na ogół wykonywane były prawidłowo i terminowo poza niektórymi województwami, gdzie uwilgotnienie gleby było niedostateczne dla siewów, kiełkowania i wzrostu roślin.

Dobry stan upraw pod zbiory w 2015 r.

Jak wskazują eksperci Głównego Urzędu Statystycznego, na południu kraju nadmierne uwilgotnienie gleby opóźniało siew rzepaku i zbóż ozimych. Obniżona wilgotność gleby w niektórych rejonach stwarzała problemy w jej prawidłowym doprawianiu. Ogólnie przebieg jesiennej pogody sprawił, że aktualnie uprawy wyglądają bardzo dobrze i rośliny są na ogół w dobrej kondycji.

Siewy rzepaku

Rzepak ozimy zasiano w większości województw w optymalnych terminach agrotechnicznych. Główny problem w uprawie rzepaku, to nie siewy po terminie, ale jego nadmierny wzrost jesienią oraz występowanie szkodników i chorób, co zmuszało rolników do stosowania pestycydów jesienią łącznie z preparatami hamującymi jego wzrost.

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego przyczyniły się do tego, że rolnicy w ostatnich latach w większym stopniu korzystają z kwalifikowanego materiału siewnego. Generalnie na rynku nasiennym nie brakuje nasion kwalifikowanych. Wielu rolników decyduje się na zasiewy nowych odmian dotychczas nie stosowanych w swoich gospodarstwach.
 
Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2014 r. - przed wejściem w stan zimowego spoczynku - są właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione, a przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje niebezpieczeństwo, że nagły spadek temperatur w okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin.

Siewy zbóż ozimych

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2015 r. zasiano około 4,4 mln ha tj. na poziomie roku ubiegłego, w tym:

  • pszenicy ozimej zasiano ponad 1,9 mln ha,

  • żyta około 1,0 mln ha,

  • pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,

  • jęczmienia ozimego ok. 215 tys. ha,

  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 98 tys. ha. 

Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym GUS szacuje na około 831 tys. ha.

Czytaj dalej na następnej stronie...Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!