| Autor: redakcja1

Koniunktura w rolnictwie

W marcu 2017 r., po wyraźnym pogorszeniu rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej w poprzednim miesiącu, koniunktura w rolnictwie ustabilizowała się. O nieznacznym pogorszeniu uwarunkowań rynkowych zadecydował wyłącznie spadek wyrównanego wskaźnika potencjalnego popytu.

Koniunktura w rolnictwie

Koniunktura w rolnictwie
 

Syntetyczny wskaźnik koniunktury w rolnictwie (SWKR) zmalał w marcu o 0,1 pkt. proc. do najniższego poziomu w ostatnich sześciu miesiącach wynoszącego 99,5 punktu. Wskaźnik ten był również o 0,2 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem o tej porze. Wyrównany wskaźnik potencjalnego popytu zmalał w marcu o 0,5 pkt. proc. do 98,3 punktu, przede wszystkim pod wpływem sezonowego obniżenia się wyrównanego wskaźnika sprzedaży przemysłu spożywczego oraz stosunkowego podrożenia żywności w ostatnich dwóch miesiącach. Negatywny wpływ wywarło również minimalne osłabienie dynamiki obrotów handlowych artykułami rolno-spożywczymi na przełomie roku 2016 i 2017. Był on także niższy o 1,3 pkt. proc. niż przed rokiem.
 
Wyrównany wskaźnik nożyc cen zwiększył się z kolei w omawianym miesiącu o 0,2 pkt proc. do 100,7 punktu. Jednocześnie był on o 1,0 pkt. proc. wyższy niż w marcu 2016 r. Wpłynęły na to podwyżki cen większości surowców rolniczych. W lutym podniosły się ceny wszystkich zbóż o 0,4-6,4%, ziemniaków o 13,5%, drobiu o 4,5% oraz mleka o 0,4%. Potaniało jedynie bydło o 1,9% oraz trzoda chlewna o 1,6%. W sumie uśredniony wzrost wyrównanego wskaźnika zmian cen skupu wyniósł 0,9 pkt. proc. Jednocześnie zaczęły zwiększać się ceny środków produkcji. Wyrównany wskaźnik zmian cen środków produkcji wyniósł w marcu 100,7 punktu, a więc tyle samo co w ostatnim kwartale 2016 r. i o 1 pkt. proc. przekroczył poziom sprzed roku.
 
W ocenie Jadwigi Seremak-Bulge, zmiany cen jakie dokonały się w obrębie dwóch miesięcy 2017 r. w porównaniu z grudniem 2016 r. były sprzyjające dla rolnictwa. Ceny koszyka skupu zwiększyły się o 1,5 pkt. proc., a środki produkcji o 0,3 pkt. proc. W konsekwencji skumulowany wskaźnik nożyc cen osiągnął granicę 101,2 punktu, podczas gdy przed rokiem wynosił 100,2 punkty.
 
W najbliższych miesiącach można oczekiwać zbliżonych rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej. Sprzyjać temu powinny rosnące wraz z poprawą sytuacji dochodowej konsumentów ceny detaliczne żywności, poprawa koniunktury na globalnych rynkach surowcowych, a także sezonowe obniżki podaży większości produktów roślinnych i możliwe sezonowe wzrosty cen skupu trzody chlewnej i drobiu.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!