azotany i strony powiązane

 • 2020-05-30

  Rośliny oczyszczające wodę

  Z kraju

  Rośliny, oprócz znaczenia dekoracyjnego, cieszącego nasze oko ogrywają też dużą rolę dla otaczającego nas środowiska. Dobroczynne działanie roślin dla skażonego środowiska jest mało znane wśród społeczeństwa. Wybierając rośliny, które chcemy posadzić w naszym otoczeniu, wybierajmy je świadomie, zwracając uwagę na ich właściwości i zalety. Wybierzmy te, które będą...

 • 2020-02-26

  XIII Wielkopolskie Fora Rolnicze

  Targi i konferencje

  Tradycyjnie w okresie przestoju w pracach polowych Wielkopolska Izba Rolnicza, wspólnie z partnerami instytucjonalnymi i społecznymi oraz pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, organizuje cykl spotkań dla rolników pod nazwą "Wielkopolskie Fora Rolnicze".

 • 2020-02-03

  Ponad tysiąc wniosków na inwestycje w ochronę wód przed azotanami

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  1101 wniosków na łączną kwotę ponad 86 mln zł wpłynęło do ARiMR w zakończonym 28 stycznia naborze wniosków o wsparcie finansowe „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” realizowane w ramach PROW 2014-2020.

 • 2019-12-17

  Do 100 tys. zł na zabezpieczenie wód przed azotanami

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Od 30 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 r. ARiMR przyjmowała będzie wnioski od rolników, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

 • 2019-11-27

  Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w...

 • 2019-02-11

  W sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej nt. OSN

  Przepisy i regulacje

  Odpowiadając na pismo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie idei przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1339 z późn....

 • 2018-12-26

  Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w...

 • 2018-11-28

  Przechowywanie i terminy stosowania obornika

  Przepisy i regulacje

  Zgodnie z ogłoszonym i obecnie obowiązującym w całej Polsce „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U. 2018, poz. 1339) obornik jako nawóz naturalny stały należy przechowywać w bezpieczny dla środowiska sposób, który zapobiega przedostawaniu się...

 • 2018-11-13

  Czy ze względu na suszę można nawozić obornikiem do końca listopada?

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W połowie października Wielkopolska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o konsultację zapisu odnoszącego się do terminów stosowania nawozów naturalnych. Zapytanie odnosiło się konkretnie do możliwości stosowania nawozów na gruntach ornych do 30 listopada w przypadku braku odpowiedniego uwilgotnienia gleby spowodowanego zjawiskiem suszy.

 • 2018-10-09

  Użyźniają glebę – „użyźniają” i wodę

  Przepisy i regulacje

  Zmienia się sposób wdrażania dyrektywy azotanowej na terenie Polski. Po wejściu w życie w dniu 27 lipca 2018 r., obowiązującego na terenie całego kraju Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu ochroną objęte są wszystkie wody otwarte i gruntowe, a nie tylko te z...

 • 2017-03-30

  Tereny OSN a przechowywanie obornika

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Ustanowienie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia spowodowane przez azotany pochodzenia rolniczego (OSN) oraz ustanowienie dla tych obszarów programów działań wynika z realizacji zobowiązań zawartych w Dyrektywie Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego...

 • 2015-10-13

  Wybór nawozu – co i dlaczego jest ważne?

  Nawozy i środki ochrony roślin

  Katalogi firm nawozowych są bardzo bogate. Pojawia się zatem proste pytanie, na które odpowiedź już taka prosta nie jest – jakie produkty wybrać? Dziś sprzedaż samych nawozów to za mało, by pozyskać klienta. Podobnie jak zawartość samych tylko składników pokarmowych w nawozie też dzisiaj jest niewystarczająca, aby dobrze odżywić rośliny i właściwie zadbać o glebę. Na...

 • 2015-07-29

  Nawożenie dolistne a jakość warzyw po przechowaniu

  Warzywa

  Jakość warzyw po okresie przechowywania odgrywa jedną z kluczowych ról w opłacalności produkcji. W czasie wiosennym, kiedy nie ma jeszcze rodzimych „nowalijek”, warzywa po przechowaniu uzyskują satysfakcjonujące ceny, a czasami potrafią zadecydować o rachunku ekonomicznym całego sezonu - zauważa Łukasz Peroń.

 • 2014-05-15

  Pamiętaj o racjonalnej gospodarce nawozami

  Nawozy i środki ochrony roślin

  „Racjonalna gospodarka nawozami” – to hasło ogólnokrajowej kampanii informacyjnej przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Akcja promuje działania prośrodowiskowe i realizowaną przez resort koncepcję zrównoważonego rozwoju.

 • 2014-03-24

  Racjonalna gospodarka nawozami 2014

  Nawozy i środki ochrony roślin

  W ramach działań prośrodowiskowych i promowanej koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa w ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się uroczyste otwarcie kampanii edukacyjno-informacyjnej nt. „Racjonalnej gospodarki nawozami”, której wielokierunkowe działania przewidziane są do realizacji w 2014 roku. Spotkaniu przewodniczyła podsekretarz stanu...