GUS: Straty zimowe i wiosenne w zbożach ozimych były wysokie

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżącym roku powierzchnia zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi jest większa od ubiegłorocznej (po uwzględnieniu powierzchni zaoranej w wyniku uszkodzeń zimowych) i wynosi około 7,2 mln ha (zwiększenie o ok. 6%). Przewiduje się natomiast zmniejszenie powierzchni uprawy rzepaku i rzepiku ogółem o ok. 19% do ok. 0,8 mln ha, natomiast powierzchnię buraków cukrowych szacuje się na poziomie roku ubiegłego.

GUS: Straty zimowe i wiosenne w zbożach ozimych były wysokie

Ocena stanu upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były wysokie i sięgały dla: jęczmienia ozimego 22%, pszenicy ozimej 12%, pszenżyta ozimego 8%, mieszanek zbożowych ozimych 5% i żyta 1%. Dość duże straty odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku ozimego - wyniosły one ponad 16% areału zasianego jesienią 2015 r. Na aktualny stan i zaawansowanie rozwoju upraw decydujący wpływ miał przebieg pogody jesienią ubiegłego roku, rozwój i zahartowanie roślin do zimowego spoczynku, a także przebieg warunków pogodowych w okresie zimy.

Przezimowanie roślin sadowniczych w okresie zimy 2015/2016 było na ogół dobre. W skali całego kraju nie zaobserwowano znaczących strat mrozowych w sadach. Silne mrozy występujące w styczniu, przy braku okrywy śnieżnej, spowodowały natomiast w niektórych rejonach kraju uszkodzenia na plantacjach truskawek. Straty te dotyczyły szczególnie młodych nasadzeń z 2015 r. Wiosną wiele plantacji było w słabej kondycji, a w województwie pomorskim część z nich została nawet zaorana.

Wiosenna wegetacja w 2016 roku podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczęła się dość wcześnie. Niekorzystnym czynnikiem były jednak wiosenne chłody (szczególnie nocne spadki temperatury) oraz brak dostatecznej ilości wody w glebie. Wpłynęło to negatywnie na rozpoczęcie siewów warzyw i spowolniło wegetację. Kwitnienie drzew i krzewów owocowych oraz wschody roślin warzywniczych przebiegały w zróżnicowanych warunkach i w zależności od regionu. W bieżącym roku nie zanotowano wiosennych przymrozków na większą skalę, chociaż lokalnie występowały. Stan zasiewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego w połowie maja br. był gorszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Z badań polowych przeprowadzonych przez rzeczoznawców wojewódzkich pod koniec lutego br. wynika, że uprawy ozime w całym kraju przezimowały znacznie gorzej niż w roku ubiegłym. Zaobserwowane lokalnie dość duże straty zimowe (znaczne uszkodzenia roślin) powstały w wyniku:
- niskich temperatur przy braku okrywy śnieżnej i wysmalania roślin na skutek silnych wiatrów,
- obniżonej mrozoodporności na skutek słabego wyrośnięcia roślin jesienią na dość licznych plantacjach,
- zbyt małej obsady roślin na 1 m2,
- występowania dość dużych dobowych wahań temperatury na przedwiośniu, które osłabiały system korzeniowy roślin ozimych.


Tagi:
źródło: