Finanse i prawo

 • 2021-07-27

  Resort klimatu w sprawie strat wyrządzanych przez ptaki w uprawach polowych

  Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.), Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Według obowiązującego w Polsce ustawodawstwa, ptaki objęte ochroną gatunkową nie figurują na liście gatunków wymienionych w art. 126 ust. 1...

 • 2021-07-21

  Informacja dotycząca zakazu desykacji gryki i prosa

  Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że aktualnie zarejestrowane, przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, środki ochrony roślin nie mogą być stosowane do desykacji upraw gryki i prosa.

 • 2021-08-02

  Generali Agro: ważne zmiany w ubezpieczeniu OZE

  Rozszerzenie zakresu ochrony o nowe ryzyka, uproszczenie procedur oraz zmiany w podejściu do ubezpieczania instalacji to najistotniejsze nowości w ubezpieczeniu OZE oferowanym przez Generali Agro (dawniej Concordia) od sierpnia 2021 r.

 • 2021-07-30

  32-35 ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r.

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o stwierdzeniu 32-35 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2021 r., na podstawie wyników badań laboratoryjnych z 26-27 lipca br. otrzymanych z PIWet - PIB Puławy.

 • 2021-07-28

  Branży spożywczej doskwierają koszty

  Rośnie odsetek firm spożywczych, w których opłacalność produkcji i przychody są wyższe niż rok temu lub porównywalne. Niestety, jednocześnie prawie 80% przedsiębiorstw wskazuje, że ma wyższe koszty. Według Dariusza Chołosta z Food Research Institute to właśnie one będą decydować o sytuacji i nastrojach producentów żywności w kolejnych miesiącach.

 • 2021-07-26

  Polityka promocji powinna wspierać rolnictwo

  Celem polityki promocji jest zapewnienie konkurencyjności unijnego rolnictwa. Dlatego niedopuszczalne jest dyskryminowanie i wykluczenie z niej produktów takich jak mięso czy wino. Fundusze na te cel powinny za to wspierać zrównoważoną transformację szczególnie w produkcji zwierzęcej.

 • 2021-07-23

  Modernizacja gospodarstw rolnych - udokumentowanie wykonania robót budowlanych tylko w oparciu o umowę z wykonawcą

  W przypadku nieprzedstawienia, na etapie rozliczenia inwestycji, zawartej z wykonawcą robót budowlanych umowy w formie pisemnej lub elektronicznej, koszty kwalifikowalne operacji, które powinny być objęte taką umową, będą podlegały refundacji w wysokości pomniejszonej o 25%.

 • 2021-07-22

  Odnośnie szkód powodowanych przez bobry - odpowiedź MKiŚ

  Bóbr europejski Castor fiber objęty jest ochroną częściową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

 • 2021-07-22

  Żniwa i alkohol – niepokojące dane o skali zjawiska

  Jak wynika z badania AlcoSense Laboratories, co czwarty mieszkaniec terenów wiejskich zna rolnika, który wykonywał prace pod wpływem alkoholu. Z kolei wedle statystyk KRUS w ubiegłym roku zgłoszono ponad 50 wypadków z udziałem nietrzeźwych rolników.

 • 2021-07-21

  Fikcyjny podział gruntów umożliwiał nienależne wsparcie z UE

  11 osób zatrzymanych do sprawy wyłudzeń dotacji z funduszy UE, to efekt ostatnich działań CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, przy wsparciu żołnierzy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, w tym obywatela Niemiec, które są podejrzane o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Śledczy szacują, że straty w wyniku...

 • 2021-07-20

  Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

  Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

 • 2021-07-19

  Informacja dla klienta o daniu w lokalu gastronomicznym

  W przypadku potraw oferowanych do sprzedaży klientom lokali gastronomicznych (restauracje, bary, stołówki, budki itp.) konieczne jest podanie składu dania w karcie/ na tablicy menu lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio gościom.

 • 2021-07-15

  W sprawie rolniczych spółdzielni produkcyjnych

  W sprawie dotyczącej możliwości uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne oraz wprowadzenia do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655, z późn. zm.), przepisów uznających rolnicze spółdzielnie produkcyjne za wielorodzinne gospodarstwa rolne (w celu uzyskania przez nie uprawnień podobnych do tych,...

« poprzednia | strona 1 z 246 | elementów 1–15 z 3679 | następna »
.