Finanse i prawo

 • 2021-04-14

  Minister apeluje – przestrzegajmy zasad bioasekuracji! Grypa ptaków wciąż groźna!

  – Grypa ptaków wciąż jest groźna. Zakażenie drobiu wirusem HPAI, to nie tylko strata dla hodowcy, producenta, lecz także dla całego sektora drobiarskiego. Dlatego niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Analiza występujących w Europie i w Polsce wirusów HPAI wskazuje na bardzo niski potencjał zoonotyczny, co powoduje, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia...

 • 2021-04-09

  Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

  Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

 • 2021-04-02

  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

  W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem roku ubiegłego, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

 • 2021-04-15

  Solidne wyniki finansowe Grupy Azoty pomimo pandemii

  Grupa Azoty odnotowała w 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 10,5 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 1,3 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,6% (bez zmian r/r). i zysk netto w wysokości 355 mln zł.

 • 2021-04-14

  Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS przedłużony do dnia 25 kwietnia 2021 r.

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że do 25 kwietnia 2021 r. wydłużony został okres, za który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

 • 2021-04-14

  Trwają wypłaty trzynastej emerytury. Świadczenie trafiło już do 3,7 mln osób

  Trzynasta emerytura to znaczące wsparcie dla wielu emerytów i rencistów. – Od 1 kwietnia br. świadczenie trafiło już do 3,7 mln osób. W sumie będzie to 9,8 mln osób. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Co ważne, trzynasta emerytura jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku.

 • 2021-04-13

  Zgoda dla duńskiego programu pomocy dla hodowców norek

  7 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska dała zielone światło dla 1,74 mld euro (13 mld DKK) duńskiego programu (w formie dotacji bezpośrednich) w celu wsparcia hodowców norek i powiązanych przedsiębiorstw w kontekście wybuchu koronawirusa.

 • 2021-04-13

  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 grudnia i od 28 grudnia 2020 r. do 25 kwietnia 2021 r.

  Od 9 listopada 2020 r. ponownie przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres wypłaty zasiłku został przedłużony do 24 grudnia 2020 r. oraz od 28 grudnia 2020 r. do 25 kwietnia 2021 r.

 • 2021-04-12

  26 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

  Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 7-11 kwietnia 2021 r. stwierdzono 27 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Są to ogniska nr 117 - 143, podtyp H5N8.

 • 2021-04-08

  Projekt eDWIN, czyli rolnictwo przyszłości na naszych oczach

  Ostrzeżenia przed agrofagami lub załamaniem pogody, powiadomienia o możliwych zagrożeniach na polu, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, a nawet możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi produkt i jakie środki były stosowane podczas uprawy. To przykładowe korzyści, jakie przyniesie wdrożenie ogólnopolskiego projektu eDWIN, którego pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek...

 • 2021-04-07

  Jakość handlowa dań gotowych dla niemowląt i dzieci

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej dań gotowych dla niemowląt i dzieci, którą objęto 39 podmiotów. Produktami priorytetowymi były wyroby gotowe do spożycia po podgrzaniu, oferowane w opakowaniach szklanych lub innych opakowaniach jednorazowych w ilości netto stanowiącej porcję na jedno karmienie.

 • 2021-04-02

  Izomery trans kwasów tłuszczowych – limity

  Izomery trans kwasów tłuszczowych są substancją mającą szkodliwy wpływ na zdrowie. Dlatego też określono limity ich zawartości w żywności przeznaczonej dla konsumenta finalnego i dostarczanej na potrzeby handlu detalicznego.

 • 2021-04-01

  ZUS wysłał zawiadomienia o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe dla blisko 155 tys. płatników składek. Wskazaną w zawiadomieniu stopę procentową składki płatnicy będą stosować w roku składkowym, który zacznie się 1 kwietnia 2021 r.

« poprzednia | strona 1 z 240 | elementów 1–15 z 3593 | następna »
.