Z kraju

 • 2021-04-15

  Rolnicy mogą być karani przez różne podmioty za tą samą nieprawidłowość

  Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami UE, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne obejmują jedynie te zobowiązania, które wykraczają poza baseline, tj. poza odpowiednie obowiązkowe normy ustanowione zgodnie z tytułem VI rozdział I rozporządzenia (UE) nr 1306/20132 (zasada wzajemnej zgodności), odpowiednie kryteria i minimalne działania ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 lit....

 • 2021-04-14

  Minister apeluje – przestrzegajmy zasad bioasekuracji! Grypa ptaków wciąż groźna!

  – Grypa ptaków wciąż jest groźna. Zakażenie drobiu wirusem HPAI, to nie tylko strata dla hodowcy, producenta, lecz także dla całego sektora drobiarskiego. Dlatego niezbędne jest ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji. Analiza występujących w Europie i w Polsce wirusów HPAI wskazuje na bardzo niski potencjał zoonotyczny, co powoduje, że nie są one niebezpieczne dla zdrowia...

 • 2021-04-13

  Od początku sezonu Polska wyeksportowała poza UE 2,8 mln ton zbóż

  W tygodniu kończącym się 4-go kwietnia 2021 roku polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 103,58 tys. ton, w porównaniu do tylko 4,33 tys. ton - tydzień wcześniej i 111,51 tys. ton w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku sezonu 2020/21 (od 1-lipca 2020) wysłaliśmy poza granice UE 2,55 mln ton pszenicy (63,9 tys. ton średnio tygodniowo), a nasz udział w unijnym eksporcie...

 • 2021-04-12

  MRiRW w sprawie dalszej promocji mięsa

  Komisja Europejska prowadzi w tym roku ocenę skutków, aby zdecydować w jaki sposób należy zrewidować politykę promocyjną, aby była bardziej wydajna, ale także aby lepiej przyczynić się do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju strategii „Od pola do stołu”.

 • 2021-04-09

  Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych

  Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych, w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2.

 • 2021-04-07

  Ostrożnie z agrowłókniną

  Tylko w zeszłym roku agrowłóknina zwiana z pól 12 razy owinęła się wokół przewodów linii najwyższych napięć, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Polskie Sieci Elektroenergetyczne musiały wyłączać linie, co niejednokrotnie zwiększa ryzyko poważnej awarii. Niewłaściwe obchodzenie się z tym materiałem może mieć bardzo poważne konsekwencje. Warto pamiętać...

 • 2021-04-02

  Sytuacja cenowa na unijnym rynku trzody chlewnej

  Na rynku wewnętrznym UE, zwłaszcza w krajach będących dużymi producentami i eksporterami wieprzowiny, ceny zakupu trzody chlewnej od marca do czerwca 2020 r. wykazywały trend zniżkowy.

 • 2021-04-02

  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów

  W kwietniowych terminach płatności świadczeń emerytalno-rentowych, razem z emeryturą lub rentą, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wzorem roku ubiegłego, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”.

 • 2021-04-19

  Ceny mięsa wołowego, wieprzowego i drobiowego (04.04.2021)

  W dniach od 29 marca do 4 kwietnia bieżącego roku w Polsce zaobserwowano wzrost cen kurcząt patroszonych, tuszek indyków i ćwierćtuszy wołowych, a także spadek cen półtuszy wieprzowych.

 • 2021-04-19

  Produkcja cukru w UE

  Komisja Europejska przewiduje, że produkcja cukru w UE w sezonie 2020/2021 będzie o blisko 11% niższa niż w roku 2019/2020 i wyniesie 14,5 mln ton.

 • 2021-04-19

  Dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów

  Od 17 maja do 27 czerwca 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020.

 • 2021-04-19

  Ceny przetworów mlecznych w Polsce (04.04.2021)

  W dniach od 29 marca do 4 kwietnia bieżącego roku wzrosła cena masła i mleka w proszku.

 • 2021-04-19

  Pierwsze szparagi już na rynku

  Szparag lekarski – gatunek byliny z rodziny szparagowatych. Występuje w naturze w obszarze śródziemnomorskim. Jako roślina uprawowa rozpowszechniony na całym świecie. Bardzo dużym rejonem uprawy szparagów są Chiny.

« poprzednia | strona 1 z 1195 | elementów 1–15 z 17915 | następna »