Japonia i strony powiązane

 • 2014-06-23

  Unijny handel wieprzowiną (Q1 2014)

  Trzoda chlewna

  Z danych Eurostatu wynika, że w pierwszym kwartale 2014 roku kraje Unii Europejskiej wyeksportowały o 5% mniej w relacji rocznej nieprzetworzonego mięsa wieprzowego do krajów trzecich – poinformował Bank BGŻ.

 • 2014-06-14

  Światowy handel międzynarodowy pszenicą w sezonie 2013/2014

  Zboża

  W bieżącym sezonie kraje europejskie znacznie zwiększyły swoje znaczenie w globalnym eksporcie pszenicy. Unia Europejska jest nadal drugim największym eksporterem po Stanach Zjednoczonych, ale w następnym sezonie może przesunąć się na pierwsze miejsce – podaje Bank BGŻ.

 • 2014-06-11

  Polska liderem w produkcji malin, czarnych porzeczek i borówki amerykańskiej

  Ogrodnictwo

  Polska jest liderem w produkcji i eksporcie nie tylko jabłek, lecz także malin, borówek amerykańskich czy pomidorów. Na sprzedaży wszystkich produktów rolno-spożywczych w ubiegłym roku krajowi producenci zarobili 20 miliardów euro. Polska stała się czołowym dostawcą warzyw i owoców dla Europy, coraz większą rolę grają też rynki pozaeuropejskie.

 • 2014-06-11

  Spadek wywozu wieprzowiny z UE (Q1 2014)

  Trzoda chlewna

  Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w pierwszym kwartale 2014 roku kraje Unii Europejskiej wyeksportowały na rynki państw trzecich 654,5 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych, czyli o 9% mniej niż w 2013 roku – podała FAMMU/FAPA.

 • 2014-06-09

  Handel polskim mięsem i jego produktami (Q1 2014)

  Produkcja zwierzęca

  W związku z wykryciem na Litwie i w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików przy granicy z Białorusią, w dniu 29 stycznia 2014 r. Rosja wprowadziła embargo na import wieprzowiny z UE – przypomina Agencja Rynku Rolnego.

 • 2014-05-30

  Prognozy dla rynku wieprzowiny na świecie w 2014 r.

  Trzoda chlewna

  Z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), które zostały opublikowane w maju bieżącego roku wynika, że w 2014 roku światowa produkcja wieprzowiny wzrośnie w skali roku o 1,1% do rekordowo wysokich 115,5 mln ton – zauważa FAMMU/FAPA.

 • 2014-05-26

  UE wydała rozporządzenie dotyczące środków ochronnych wobec PED

  Trzoda chlewna

  Jak podała FAMMU/FAPA, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej dotyczące środków ochornnych w odniesieniu do biegunki świń wywołanej deltakoronawirusem w stosunku do wymagań w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących wprowadzania do państw członkowskich suszonych rozpyłowo krwi i osocza krwi pochodzących ze...

 • 2014-05-20

  Handel wieprzowiną w Unii Europejskiej (I-II 2014)

  Trzoda chlewna

  Aktualnie ceny trzody w Unii Europejskiej zależą przede wszystkim od eksportu. Jego spadek oznacza większą podaż na wspólnotowym rynku, a to z kolei obniżkę cen - poinformowali: Jan Małkowski i Danuta Zawadzka w najnowszym wydaniu Rynku Rolnego.

 • 2014-05-14

  Wzrost eksportu jaj w Unii Europejskiej (I-II 2014)

  Drób i jaja

  Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w okresie od stycznia do końca lutego 2014 roku unijny eksport jaj i przetworów jajecznych wzrósł o 13% i ukształtował się na poziomie 39 tys. W tym samym czasie wywóz jaj spożywczych zwiększył się o 36% do 17 tys. ton – poinformowała FAMMU/FAPA.

 • 2014-05-13

  Spadek eksportu unijnej wieprzowiny (I-II 2014)

  Trzoda chlewna

  Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w okresie od stycznia do końca lutego 2014 roku Unia Europejska wyeksportowała na rynki krajów trzecich 438 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych, czyli o 8,8% mniej niż w tym samym okresie 2013 roku.

 • 2014-05-08

  Handel zagraniczny wieprzowiną z Polski i UE w 2014 r.

  Trzoda chlewna

  Departament Rolnictwa USA (USDA) szacuje, że w 2014 r. nastąpi wzrost konkurencji na globalnym rynku wieprzowiny – informuje Agencja Rynku Rolnego.

 • 2014-04-16

  Wzrost handlu międzynarodowego przetworami mleczarskimi

  Przetwórstwo spożywcze

  Zgodnie z oczekiwaniami, w IV kwartale 2013 roku odnotowano około 11% wzrost nadwyżek eksportowych mleka na rynku światowym, co było wynikało z odbudowy produkcji u czołowych eksporterów przetworów mleczarskich. Nie wpłynęło to jednak na polepszenie się sytuacji popytowo-podażowej na rynku mleka, z uwagi na duże zakupy dokonywane przez Chiny – podaje Bank BGŻ.

 • 2014-04-10

  GIW negocjuje z krajami trzecimi ws. umożliwienia eksportu wieprzowiny z Polski

  Główny Inspektorat Weterynarii

  Pierwotne przypadki afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dwóch dzików zostały potwierdzone na terytorium Polski odpowiednio w dniach 17 oraz 18 lutego 2014 r. Były to kolejne przypadki ASF u dzików w UE zlokalizowane w bliskiej odległości północno-wschodniej, zewnętrznej granicy UE. Pierwsze dwa przypadki zostały potwierdzone u dzików w dwóch dzielnicach południowej części Litwy...

 • 2014-04-08

  Dywersyfikacja eksportu wieprzowiny szansą na ograniczenie negatywnych skutków rosyjskiego embargo

  Trzoda chlewna

  Z informacji jakie przekazali przedstawiciele Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Rosji wynika, że 7 kwietnia został wprowadzony zakaz importu przetworów z mięsa wieprzowego z Polski i Litwy. Oficjalnie decyzja ta jest konsekwencją pojawienia się w naszym kraju dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w pobliżu granicy z Białorusią.

 • 2014-03-21

  Handel porami w Unii Europejskiej

  Warzywa

  W całym 2012 roku łącznie 28 państw unijnych sprowadziło 187,8 tys. ton porów w stosunku do 184,7 tys. ton rok wcześniej – FAMMU/FAPA.