Ziemia rolna

 • 2016-03-25

  Komisja Rolnictwa wniosła poprawki do projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

  W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała dwóch opinii dotyczących rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • 2016-03-21

  Pracownicy ANR z zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej na czas zatrudnienia w Agencji

  Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych zobowiązał wszystkich pracowników ANR do zawarcia umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej na czas zatrudnienia w Agencji. Zdaniem kierownictwa Agencji zapewni to respektowanie zasady jawności życia publicznego oraz ochronę interesu państwa związanego z prawidłowym wykonywaniem zadań z zakresu obrotu państwowym mieniem.

 • 2016-03-18

  Dopłaty do gruntów dzierżawionych z ANR tylko z tytułem prawnym

  Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z ANR muszą posiadać od nich tytuł prawny.

 • 2016-03-17

  Dopłaty bezpośrednie do gruntów dzierżawionych z ANR

  W dniu 12 marca 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 marca 2016 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

 • 2016-03-17

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Samorząd rolniczy na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa

  W dniu 16 marca 2016 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała opinii o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 • 2016-03-16

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości na Komisji Rolnictwa

  W środę, 16 marca 2016 r. sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy rządowy projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 2016-03-15

  Opinia KRIR ws. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

  W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której oprócz członków Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

 • 2016-03-11

  MRiRW o sprzedaży ziemi rolnej. Co zakłada projekt ustawy?

  Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze....

 • 2016-03-08

  ANR: Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha

  Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha. W porównaniu z 2014 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2%.

 • 2016-03-02

  Dzierżawa państwowych gruntów głównym tematem posiedzenia Rady Społecznej

  W ostatni piątek (26 lutego br.) w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Głównym tematem spotkania była kwestia dzierżawy państwowych gruntów w świetle projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 2016-03-01

  W tym roku na ceny gruntów rolnych wpłyną nowe przepisy o obrocie ziemią

  Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić średnio 29,5 tys. zł. To blisko 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu ponad 20 lat ceny wzrosły blisko 60-krotnie. Na wolnym rynku ziemia jest jeszcze droższa – średnio hektar kosztuje 38,6 tys. zł. Wyższe ceny to efekt większego popytu, do którego przyczyniły się...

 • 2016-02-24

  Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2016-02-23

  BGŻ BNP Paribas: Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię

  Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię - ponad 60 proc. zdecydowało się na zakup ziemi z własnych pieniędzy. Podobnie jest w przypadku zakupu maszyn rolniczych – co drugi właściciel gospodarstwa kupił sprzęt za gotówkę. Jako alternatywne źródło finansowania rolnicy wskazują najczęściej kredyt preferencyjny – takie wnioski wynikają z badań Agribus zrealizowanych na...
Ziemia rolna