Ziemia rolna

 • 2016-03-17

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości. Samorząd rolniczy na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa

  W dniu 16 marca 2016 sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała opinii o rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw.

 • 2016-03-16

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości na Komisji Rolnictwa

  W środę, 16 marca 2016 r. sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzy rządowy projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 2016-03-15

  Opinia KRIR ws. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

  W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której oprócz członków Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

 • 2016-03-11

  MRiRW o sprzedaży ziemi rolnej. Co zakłada projekt ustawy?

  Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze....

 • 2016-03-08

  ANR: Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha

  Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha. W porównaniu z 2014 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2%.

 • 2016-03-02

  Dzierżawa państwowych gruntów głównym tematem posiedzenia Rady Społecznej

  W ostatni piątek (26 lutego br.) w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Głównym tematem spotkania była kwestia dzierżawy państwowych gruntów w świetle projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 2016-03-01

  W tym roku na ceny gruntów rolnych wpłyną nowe przepisy o obrocie ziemią

  Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić średnio 29,5 tys. zł. To blisko 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu ponad 20 lat ceny wzrosły blisko 60-krotnie. Na wolnym rynku ziemia jest jeszcze droższa – średnio hektar kosztuje 38,6 tys. zł. Wyższe ceny to efekt większego popytu, do którego przyczyniły się...

 • 2016-02-24

  Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2016-02-23

  BGŻ BNP Paribas: Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię

  Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię - ponad 60 proc. zdecydowało się na zakup ziemi z własnych pieniędzy. Podobnie jest w przypadku zakupu maszyn rolniczych – co drugi właściciel gospodarstwa kupił sprzęt za gotówkę. Jako alternatywne źródło finansowania rolnicy wskazują najczęściej kredyt preferencyjny – takie wnioski wynikają z badań Agribus zrealizowanych na...

 • 2016-02-16

  ANR na Mazurskim Agro Show

  W weekend 13-14 lutego br. w Ostródzie podczas Mazurskiego Agro Show swoją ofertę gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych zaprezentowała Agencja Nieruchomości Rolnych, którą reprezentował Prezes ANR dr Waldemar Humięcki.

 • 2016-02-15

  W strukturze powierzchni użytków rolnych zasiewy stanowiły 74%

  W 2015 roku obszar użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniósł 14545,3 tys. ha tj. 89,2% powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys., w tym 22,9 tys. gospodarstw posiadało areał użytków rolnych do 1 ha włącznie.

 • 2016-02-12

  GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów

  W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów, a więc tym samym poziomie jak w roku minionym. W ocenie GUS, w gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.

 • 2016-02-11

  Średnia cena gruntów sprzedanych przez ANR wyniosła 29,5 tys. zł za ha

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.
Ziemia rolna