Ziemia rolna

 • 2016-03-15

  Opinia KRIR ws. ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości

  W ubiegłym tygodniu odbyło się drugie posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji Problemowej do spraw opracowania propozycji rozwiązań dotyczących strat w rolnictwie spowodowanych przez zjawiska atmosferyczne, ubezpieczeń rolnych, szkód łowieckich i ustroju rolnego Krajowej Rady Izb Rolniczych, w której oprócz członków Komisji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju...

 • 2016-03-11

  MRiRW o sprzedaży ziemi rolnej. Co zakłada projekt ustawy?

  Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 lutego 2016 r. projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zmierza do wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej spekulacyjnym nabywaniem przez osoby, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze....

 • 2016-03-08

  ANR: Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha

  Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez Agencję w 2015 r. wyniosła 11,5 dt/ha i została określona na podstawie 5155 umów oraz nieruchomości o powierzchni 37 388 ha. W porównaniu z 2014 r. nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 0,2 dt/ha, tj. o 2%.

 • 2016-03-02

  Dzierżawa państwowych gruntów głównym tematem posiedzenia Rady Społecznej

  W ostatni piątek (26 lutego br.) w siedzibie ANR w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej działającej przy Prezesie Agencji Nieruchomości Rolnych. Głównym tematem spotkania była kwestia dzierżawy państwowych gruntów w świetle projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

 • 2016-03-01

  W tym roku na ceny gruntów rolnych wpłyną nowe przepisy o obrocie ziemią

  Rosną ceny gruntów rolnych. W ubiegłym roku za hektar państwowych gruntów trzeba było zapłacić średnio 29,5 tys. zł. To blisko 15 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu ponad 20 lat ceny wzrosły blisko 60-krotnie. Na wolnym rynku ziemia jest jeszcze droższa – średnio hektar kosztuje 38,6 tys. zł. Wyższe ceny to efekt większego popytu, do którego przyczyniły się...

 • 2016-02-24

  Projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej przyjęty przez rząd

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

 • 2016-02-23

  BGŻ BNP Paribas: Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię

  Polski rolnik chętnie inwestuje w ziemię - ponad 60 proc. zdecydowało się na zakup ziemi z własnych pieniędzy. Podobnie jest w przypadku zakupu maszyn rolniczych – co drugi właściciel gospodarstwa kupił sprzęt za gotówkę. Jako alternatywne źródło finansowania rolnicy wskazują najczęściej kredyt preferencyjny – takie wnioski wynikają z badań Agribus zrealizowanych na...

 • 2016-02-16

  ANR na Mazurskim Agro Show

  W weekend 13-14 lutego br. w Ostródzie podczas Mazurskiego Agro Show swoją ofertę gruntów rolnych, terenów inwestycyjnych i rekreacyjnych zaprezentowała Agencja Nieruchomości Rolnych, którą reprezentował Prezes ANR dr Waldemar Humięcki.

 • 2016-02-15

  W strukturze powierzchni użytków rolnych zasiewy stanowiły 74%

  W 2015 roku obszar użytków rolnych w gospodarstwach rolnych wyniósł 14545,3 tys. ha tj. 89,2% powierzchni ogólnej gospodarstw rolnych. Jak wskazuje Główny Urząd Statystyczny liczba gospodarstw rolnych posiadających użytki rolne wyniosła 1404,9 tys., w tym 22,9 tys. gospodarstw posiadało areał użytków rolnych do 1 ha włącznie.

 • 2016-02-12

  GUS: W 2015 r. gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów

  W ogólnej powierzchni kraju wynoszącej 31,3 mln ha, gospodarstwa rolne zajmowały 16,3 mln ha gruntów, a więc tym samym poziomie jak w roku minionym. W ocenie GUS, w gospodarstwach indywidualnych znajdowało się 14,9 mln ha gruntów, z kolei gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej posiadały 1,4 mln ha łącznego areału gruntów.

 • 2016-02-11

  Średnia cena gruntów sprzedanych przez ANR wyniosła 29,5 tys. zł za ha

  W 2015 roku średnia cena państwowych gruntów sprzedawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wyniosła 29,5 tys. zł za 1 ha. Jeszcze droższa była ziemia na wolnym rynku – średnia cena sprzedaży 1 ha w obrocie prywatnym osiągnęła poziom 38,6 tys. zł. Grunty rolne w Polsce systematycznie drożeją od naszego wejścia do Unii Europejskiej.

 • 2016-02-08

  Nowe regulacje dotyczące obrotu gruntami rolnymi mogą mieć negatywny wpływ na realizację planów inwestycyjnych

  Nowe przepisy, nad którymi pracuje rząd, dotyczące obrotu gruntami rolnymi mogą mieć negatywny wpływ na realizację planów inwestycyjnych. Zgodnie z przygotowywaną nowelizacją ustawy ziemię będą mogli kupować wyłącznie rolnicy indywidualni. Prawo pierwokupu w odniesieniu do spółek, które mają ziemię rolną, może utrudnić przeprowadzenie transakcji i negatywnie wpłynie na...
Ziemia rolna