Ogrodnictwo

 • 2022-01-26

  Eksport warzyw i przetworów

  W okresie styczeń–listopad 2021 r. wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów warzywnych wyniosły 1,7 mld EUR i były większe o 7% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Eksport warzyw i przetworów warzywnych stanowił 5% wartości całego polskiego wywozu rolno-spożywczego.

 • 2021-11-26

  Krajowa produkcja owoców z krzewów

  Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowano wstępnie na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2022-08-10

  Produkcja owoców z krzewów

  Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniono wstępnie na niespełna 620 tys. t, czyli o 9,3% więcej niż w roku poprzednim.

 • 2022-08-09

  Zbiory owoców z drzew

  Tegoroczne łączne zbiory owoców z drzew ocenia się obecnie na ponad 4,7 mln t, czyli więcej o 5,8% w stosunku do roku poprzedniego.

 • 2022-08-08

  Przezimowanie owoców

  Warunki pogodowe pod koniec minionego i na początku bieżącego roku sprzyjały przezimowaniu upraw sadowniczych, umożliwiając roślinom rozpoczęcie okresu wegetacyjnego w 2022 r. w dobrej kondycji.

 • 2022-08-05

  Przebieg warunków upraw ziemniaków

  W 2022 roku sadzenie ziemniaków przeznaczonych na wczesny zbiór rejonami rozpoczęto w marcu.

 • 2022-08-03

  Krajowe warzywa gruntowe

  Niekorzystne warunki pogodowe na początku okresu wegetacyjnego przyczyniły się do opóźnienia terminu siewu warzyw gruntowych.

 • 2022-07-21

  Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

  Do przechowywania w okresie zimy 2021/2022 przeznaczono o 4 mln t ziemniaków, czyli 56% zbiorów z 2021 r. Straty w przechowywanych ziemniakach ocenia się nieco wyżej niż w roku poprzednim – na 12% ogólnej masy przeznaczonej do przechowywania.

 • 2022-07-01

  Jakość handlowa truskawek w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła jakość handlową truskawek ze szczególnym uwzględnieniem podawania informacji o kraju pochodzenia.

 • 2022-06-27

  Ocena przezimowania drzew, krzewów owocowych i plantacji jagodowych oraz stan upraw ogrodniczych

  Warunki pogodowe w trakcie zimy w sezonie 2021/22 były korzystne dla drzew i krzewów owocowych.

 • 2022-06-23

  Straty w przechowywanych ziemiopłodach rolnych i ogrodniczych

  Do przechowywania w okresie zimy 2021/2022 przeznaczono 4 mln t ziemniaków, czyli 56% zbiorów z 2021 r.

 • 2022-06-17

  Jakość handlowa świeżych owoców i warzyw w 2022 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę jakości handlowej świeżych owoców i warzyw. Objęto nią 275 podmiotów prowadzących sprzedaż konsumentowi finalnemu, w których sprawdzono 1300 partii.

 • 2022-05-16

  Ceny cebuli w Polsce (01.05.2022)

  W okresie od 24 kwietnia do 1 maja 2022 roku ceny cebuli białej w odniesieniu do poprzedniego tygodnia wzrosły.
Ogrodnictwo