Ogrodnictwo

 • 2022-01-26

  Eksport warzyw i przetworów

  W okresie styczeń–listopad 2021 r. wpływy ze sprzedaży zagranicznej warzyw i przetworów warzywnych wyniosły 1,7 mld EUR i były większe o 7% niż w porównywalnym okresie 2020 r. Eksport warzyw i przetworów warzywnych stanowił 5% wartości całego polskiego wywozu rolno-spożywczego.

 • 2021-11-26

  Krajowa produkcja owoców z krzewów

  Produkcję owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oszacowano wstępnie na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2024-02-13

  Posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka

  W siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2022-2025, poświęcone odmianom ziemniaka, które prowadziła prof. dr hab. Barbara Sawicka (UP w Lublinie).

 • 2024-01-09

  Zbiory owoców z drzew

  Produkcja owoców z drzew w 2023 r. została oceniona na niespełna 4,4 mln t, czyli prawie o 9% mniej niż w 2022 r.

 • 2024-01-04

  Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

  Produkcja owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych w sadach została oszacowana na blisko 566 tys. t, czyli o ok. 6% mniej niż w roku poprzednim.

 • 2024-01-04

  Wyniki kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków - III kwartał 2023 r.

  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) przedstawia wyniki planowej kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków, przeprowadzonej w III kwartale 2023 roku.

 • 2023-12-28

  Zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września bieżącego roku były mało korzystne dla upraw ziemniaka.

 • 2023-12-28

  Niższe zbiory ziemniaków

  Warunki wegetacji – od posadzenia do połowy września były mało sprzyjające dla upraw ziemniaka. Chłodna pogoda w okresie wiosny z niedoborem opadów hamowała wzrost i rozwój roślin.

 • 2023-12-21

  Pierwsze płatności na kontach producentów malin

  W zakończonym 31 października 2023 r. naborze wniosków dla plantatorów malin wpłynęło 18,3 tys. wniosków. 18 grudnia 2023 r. ARiMR rozpoczęła wypłaty z tytułu tej pomocy. Pierwszego dnia ponad 3,5 tys. beneficjentów otrzymało 8 mln zł.

 • 2023-11-27

  Jest decyzja KE w sprawie pomocy dla producentów brokułów i kalafiorów

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w czwartek 16 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję o zgodności ze wspólnym rynkiem programu pomocy dla producentów kalafiorów i brokułów, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

 • 2023-11-20

  Pomoc dla producentów malin

  Komisja Europejska zaakceptowała program pomocy dla producentów malin.

 • 2023-11-20

  Polska największym producentem dyni w Unii Europejskiej

  Polska od 2020 r. jest zdecydowanie największym producentem dyni w Unii Europejskiej. Według dostępnych danych Eurostatu w latach 2014-2022 obszar uprawy dyni w Polsce zwiększył się z 1,1 tys. ha, do 8,9 tys. ha. Wraz ze zwyżką powierzchni zasiewów dynamicznie zwiększyły się krajowe zbiory dyni, z 48 tys. ton w 2014 r. do około 400 tys. ton w roku 2022, a więc 8-krotnie.

 • 2023-11-14

  Potencjał produkcji owoców w Polsce

  Produkcja owoców w Polsce od 2013 r. przekracza 4 mln ton (z wyjątkiem 2017 r., kiedy na skutek niesprzyjających warunków pogodowych zbiory wyniosły 3,2 mln ton), co stanowi około 10% wolumenu produkcji w Unii Europejskiej. Temu wzrostowi sprzyjają zarówno relatywnie wysokie zasoby ziemi, jak i liczna grupa przedsiębiorczych producentów o wysokim poziomie wiedzy fachowej i marketingowej.
Ogrodnictwo