WPR i strony powiązane

 • 2013-11-29

  KRIR ws. możliwości realizacji celów SZRWRiR w ramach polityki spójności UE

  Dotacje i dopłaty

  Z uwagi na organizacje przez sejmową i senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 grudnia br. Konferencji pt. „Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, której celem jest ocena możliwości realizacji celów i priorytetów określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa oraz w związku z wnioskiem o przesłanie...

 • 2013-11-29

  Uwagi Copa-Cogeca ws. aktów delegowanych dotyczących nowej WPR

  Dotacje i dopłaty

  W lutym 2013 r. podczas posiedzenia Rady uzgodniono, że zazielenianie należy „wdrażać w sposób, który nie doprowadzi do wycofywania danych gruntów z produkcji oraz nieuzasadnionego spadku dochodów rolników”. Zazielenianie należy wdrożyć w sposób, który nie dokłada zbędnych obciążeń administracyjnych oraz jest prosty i jasny w stosowaniu dla rolnika. Jeśli chodzi o...

 • 2013-11-22

  Z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (20.11.2013)

  Z życia instytucji

  W dniu 20 listopada 2013 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druki nr 1793 i 1840). W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in.: uproszczenie i...

 • 2013-11-22

  Szczegóły reformy WPR w latach 2014-2020

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 20 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął cztery rozporządzenia w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. To ostatni, formalny krok ze strony PE w procesie negocjacji nowych przepisów, które będą obowiązywać w nowej perspektywie finansowej. Przed oficjalną publikacją rozporządzenia zostaną jeszcze przyjęte przez Radę UE. Nastąpi to podczas posiedzenia Rady ds....

 • 2013-11-20

  Nowa WPR na lata 2014-2020 przyjęta. Ma być zielono i sprawiedliwie

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 20 listopada Parlament Europejski potwierdził porozumienie zawarte z Radą na temat pięciu aktów legislacyjnych, reformujących wspólną politykę rolną UE. Wspólna polityka rolna (WPR) po 2013 roku ma się w większym stopniu opierać na dbałości o środowisko, zapewniać sprawiedliwszą dystrybucję funduszy unijnych oraz pomóc gospodarzom w radzeniu sobie z wyzwaniami...

 • 2013-11-18

  W tym tygodniu w PE: Malala Yousafzai, budżet UE na rok 2014, reforma WPR

  Ze świata

  Podczas trwającej już sesji plenarnej do PE zawita laureatka nagrody Sacharowa Malala Yousafzai, europosłowie zagłosują także w sprawie przyszłego budżetu i długo oczekiwanej reformy rolnictwa.

 • 2013-11-14

  W Sejmie o gospodarstwach rodzinnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Sukces polskiej branży rolno-spożywczej, to także zasługa gospodarstw rodzinnych – powiedział 14 listopada br. minister Stanisław Kalemba podczas zorganizowanej w Sejmie RP, przez Krajową Radę Izb Rolniczych, konferencji "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski".

 • 2013-11-08

  Środki przejściowe dla WPR w 2014 r.

  Dotacje i dopłaty

  Dnia 23 października br. osiągnięto porozumienie polityczne odnośnie środków przejściowych dla Wspólnej Polityki Rolnej. Tekst ustawodawczy powinien zostać przyjęty i opublikowany w Dzienniku Urzędowym do końca 2013 r. W związku z tym, głosowanie w COMAGRI PE powinno odbyć się dn. 4 listopada br. Następnie będzie miało miejsce głosowanie na sesji plenarnej 18-21 listopada...

 • 2013-11-08

  O rynku zbóż na spotkaniu z przedstawicielami organizacji zrzeszonych w FBZPR

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Sytuacja na rynku zbóż, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej na rynku kukurydzy to temat spotkania ministra Stanisława Kalemby z przedstawicielami Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych, Krajowej Federacji Producentów Zbóż, Polskiego Związku Producentów Kukurydzy zrzeszonymi w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz reprezentantami Zamojskiego...

 • 2013-11-08

  Dotacje na działania informacyjne o WPR

  Dotacje i dopłaty

  Komisja Europejska zamieściła zaproszenie do składania wniosków na działania informacyjne ws. Wspólnej Polityki Rolnej.

 • 2013-11-04

  „Dni Polskie” w Czarnogórze (24-27.10.2013 r.)

  Agencja Rynku Rolnego

  W dniach od 24 do 27 października 2013r. w Podgoricy w Czarnogórze, odbyły się „Dni Polskie” połączone z forum gospodarczym. Dni Polskie w Czarnogórze, których inicjatorem była Pani Grażyna Sikorska, Ambasador RP w Podgoricy, były okazją do wymiany informacji i doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gospodarki obu krajów, a także przekazania polskich doświadczeń z procesu...

 • 2013-10-28

  Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) – wyjaśnienie najważniejszych elementów

  Finanse i prawo

  Komisja, Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie polityczne w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej – przy czym konieczne jest jeszcze formalne zatwierdzenie tekstu przez Radę i PE jako porozumienia osiągniętego w pierwszym czytaniu.

 • 2013-10-28

  Z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Przepisy i regulacje

  W ubiegłym tygodniu, 23 października 2013 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1698 i 1814). W czasie drugiego czytania zgłoszono 6 poprawek, które miały na celu m.in....

 • 2013-10-22

  Spotkania przy stole - łączy nas chleb

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Dnia 19 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Bohaterami "spotkania przy stole - łączy nas chleb" były szkoły rolnicze prowadzone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz najpiękniej wypieczone bochenki chleba z motywem PROW 2007-2013.

 • 2013-10-11

  Debata o rolnictwie w Sejmie RP

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba wystąpił w Sejmie RP odnosząc się do zarzutów, jakie zostały wysunięte pod jego adresem we wniosku o wotum nieufności.