WPR i strony powiązane

 • 2014-01-16

  Rozmowy polsko-francuskie

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  14 dnia styczna br. ministrowie rolnictwa Polski i Francji spotkali się w Paryżu w celu inauguracji Polsko-Francuskiej Wspólnej Grupy Roboczej ds. Rolnictwa. Decyzja ta jest efektem bardzo dobrej współpracy pomiędzy Polską i Francją w ostatnim okresie, zwłaszcza podczas negocjacji dotyczących wspólnej polityki rolnej.

 • 2014-01-13

  Rozmowy polsko-niemieckie

  Z kraju

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba odbył robocze spotkanie z nowym federalnym ministrem wyżywienia i rolnictwa Niemiec Hansem-Peterem Friedrichem.

 • 2014-01-14

  Budżet na rolnictwo i polską wieś w latach 2014-2020

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  - Budżet na rolnictwo i polska wieś w nowej perspektywie finansowej lat 2014-2020 to wielkie osiągnięcie naszych wieloletnich negocjacji” – powiedział minister Stanisław Kalemba na konferencji prasowej, podkreślając, iż – pomimo zmniejszenia ogólnego budżetu Unii Europejskiej WPR o około 12%, to Polska na wieś i rolnictwo ma o około 8% więcej.

 • 2013-12-29

  Pakiet rozporządzeń związanych z reformą WPR [pobieralnia]

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 16 grudnia 2013 r. Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa przyjęła pakiet rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej, który zakończył proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku.

 • 2013-12-20

  Betlejemskie Światło Pokoju w MRiRW

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” - to hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2013, które w dniu 19 grudnia podczas spotkania opłatkowego, otrzymał z rąk harcerzy minister Stanisław Kalemba.

 • 2013-12-18

  MRiRW: WPR na lata 2014-2020 – formalnie przyjęta

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 16 grudnia 2013 r. po 3 latach intensywnych dyskusji ministrowie rolnictwa Unii Europejskiej formalnie zatwierdzili pakiet reform Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020.

 • 2013-12-17

  UE przyjęła zasady WPR na lata 2014-2020

  Dotacje i dopłaty

  Reforma Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełniania przez rolników wymogów ekologicznych. Ministrowie ds. rolnictwa, przyjmując kształt zreformowanej WPR podczas posiedzenie w Brukseli 16 grudnia br. uzgodnili, że ten "ekologiczny przepis" wejdzie w życie w 2015 roku, a przyszły rok będzie okresem przejściowym, w którym nie będą...

 • 2013-12-05

  Dłuższa pomoc dla najuboższej ludności UE. Program PEAD 2013 wydłużono o 2 miesiące

  Z kraju

  Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu dystrybucji żywności w ramach programu PEAD 2013 do 28 lutego 2014. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do KE Polska i uzyskała poparcie Hiszpanii i Słowenii.

 • 2013-11-29

  KRIR ws. możliwości realizacji celów SZRWRiR w ramach polityki spójności UE

  Dotacje i dopłaty

  Z uwagi na organizacje przez sejmową i senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 grudnia br. Konferencji pt. „Polityka spójności w latach 2014-2020 na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”, której celem jest ocena możliwości realizacji celów i priorytetów określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybołówstwa oraz w związku z wnioskiem o przesłanie...

 • 2013-11-29

  Uwagi Copa-Cogeca ws. aktów delegowanych dotyczących nowej WPR

  Dotacje i dopłaty

  W lutym 2013 r. podczas posiedzenia Rady uzgodniono, że zazielenianie należy „wdrażać w sposób, który nie doprowadzi do wycofywania danych gruntów z produkcji oraz nieuzasadnionego spadku dochodów rolników”. Zazielenianie należy wdrożyć w sposób, który nie dokłada zbędnych obciążeń administracyjnych oraz jest prosty i jasny w stosowaniu dla rolnika. Jeśli chodzi o...

 • 2013-11-22

  Z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (20.11.2013)

  Z życia instytucji

  W dniu 20 listopada 2013 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (druki nr 1793 i 1840). W czasie drugiego czytania zgłoszono 4 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie. Poprawki miały na celu m.in.: uproszczenie i...

 • 2013-11-22

  Szczegóły reformy WPR w latach 2014-2020

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 20 listopada 2013 r. Parlament Europejski przyjął cztery rozporządzenia w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. To ostatni, formalny krok ze strony PE w procesie negocjacji nowych przepisów, które będą obowiązywać w nowej perspektywie finansowej. Przed oficjalną publikacją rozporządzenia zostaną jeszcze przyjęte przez Radę UE. Nastąpi to podczas posiedzenia Rady ds....

 • 2013-11-20

  Nowa WPR na lata 2014-2020 przyjęta. Ma być zielono i sprawiedliwie

  Dotacje i dopłaty

  W dniu 20 listopada Parlament Europejski potwierdził porozumienie zawarte z Radą na temat pięciu aktów legislacyjnych, reformujących wspólną politykę rolną UE. Wspólna polityka rolna (WPR) po 2013 roku ma się w większym stopniu opierać na dbałości o środowisko, zapewniać sprawiedliwszą dystrybucję funduszy unijnych oraz pomóc gospodarzom w radzeniu sobie z wyzwaniami...

 • 2013-11-18

  W tym tygodniu w PE: Malala Yousafzai, budżet UE na rok 2014, reforma WPR

  Ze świata

  Podczas trwającej już sesji plenarnej do PE zawita laureatka nagrody Sacharowa Malala Yousafzai, europosłowie zagłosują także w sprawie przyszłego budżetu i długo oczekiwanej reformy rolnictwa.

 • 2013-11-14

  W Sejmie o gospodarstwach rodzinnych

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Sukces polskiej branży rolno-spożywczej, to także zasługa gospodarstw rodzinnych – powiedział 14 listopada br. minister Stanisław Kalemba podczas zorganizowanej w Sejmie RP, przez Krajową Radę Izb Rolniczych, konferencji "Gospodarstwo rodzinne szansą rozwoju gospodarczego Polski".