Partner serwisu Produkcja roślinna

 

Produkcja roślinna

 • 2024-04-08

  Obszar upraw soi w Unii Europejskiej podwoił się w ciągu 10 lat

  Dane KE pokazują, że od 2015 roku zaczął gwałtownie rosnąć areał przeznaczany na uprawę soi. W konsekwencji w tym roku unijni rolnicy powinni przeznaczyć na soję rekordowe 1,1 mln ha, co oznaczać będzie podwojenie areału w skali 10 lat.

 • 2024-03-13

  Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe – nie ma zgody na wcześniejsze przyorywanie

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ws. ekoschematów, w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od dnia 1 lipca do dnia 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przy czym po...

 • 2024-02-22

  Dopłaty do kukurydzy

  Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

 • 2024-02-13

  Światowe ceny zbóż spadły w styczniu

  Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dowiadujemy się, że Indeks cen zbóż FAO wyniósł w styczniu średnio 120,1 punktu, co oznacza spadek o 2,7 punktu (2,2 procent) w porównaniu z grudniem i aż o 27,4 punktu (18,6 procent) w stosunku do wartości ze stycznia 2023 roku.

 • 2024-02-02

  Pogoda ma mieszany wpływ na uprawy w Europie

  Według styczniowego wydania biuletynu JRC MARS dotyczącego monitorowania upraw silne kontrasty pogodowe mają mieszany wpływ na zasiewy w Europie. Po okresie stosunkowo łagodnych warunków pogodowych w ostatnich tygodniach 2023 r. na początku nowego roku w dużej części Europy Północnej wystąpił wyraźny okres chłodów.

 • 2024-01-26

  Polska zajmuje trzecie miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy

  Od początku sezonu 2023/24 w polskim eksporcie zbóż (poza UE) tradycyjnie dominuje pszenica miękka – 2,37 mln ton, co daje 86% udział w całym eksporcie naszego zboża poza UE, który sięga teraz 2,77 mln ton.

 • 2024-01-11

  Zbiory zbóż w UE powinny spaść w 2024 roku

  W prognozie (z końca grudnia) na sezon 2024 rok COCERAL - europejskie stowarzyszenie skupiające handlujących produktami rolnymi, spodziewa się, że całkowite zbiory zbóż w UE-27 i Wielkiej Brytanii wyniosą w przyszłym roku 281,7 mln ton, w porównaniu z 287,1 mln ton zebranych w 2023 r.

 • 2023-11-29

  IGC podnosi swoje prognozy produkcji zbóż w tym sezonie

  Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) podniosła w listopadzie prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2023/2024 o 3 mln ton (m/m) do 2,295 mld ton. Oznaczałoby to wzrost o 30 mln ton (1,3%) w porównaniu z sezonem ubiegłym.

 • 2023-11-27

  IGC zapowiada, że światowa produkcja soi wzrośnie w tym sezonie o 7%

  Według listopadowego raportu Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) światowa produkcja soi w sezonie 2023/24 powinna wzrosnąć do rekordowego poziomu 395 mln ton. Prognoza jest o 2 mln ton lepsza niż przed miesiącem i o 7% powyżej wyniku z poprzedniego sezonu (367 mln ton).

 • 2023-11-06

  Co dalej z glifosatem - stanowisko MRiRW

  Polska podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie poparcia odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej glifosat.

 • 2023-11-02

  Terminy stosowania nawozów jesienią

  Przypominamy, że w wyjątkowych sytuacjach możliwe jest późniejsze, niż przewidziane w rozporządzeniu okresy nawożenia, stosowanie nawozów zawierających w składzie azot na gruntach ornych.

 • 2023-09-15

  Analitycy FAO obniżyli nieco globalną produkcję zbóż, ale podnieśli zapasy

  We wrześniowym raporcie analitycy FAO obniżyli o 4 mln ton (w porównaniu z raportem lipcowym) prognozę światowej produkcji zbóż w sezonie 2023/24, do 2,81 mld ton. Odpowiada to rekordowemu wynikowi z sezonu 2021/22 i oznacza 0,9% wzrost w skali roku.

 • 2023-08-09

  Prognozy plonów średnich zbóż i rzepaku w Polsce

  Unijna jednostka monitorująca uprawy (MARS) opublikowała comiesięczną prognozę plonowania głównych roślin uprawnych w 2023 r. W przypadku naszego kraju lipcowe prognozy MARS są dla pszenicy, kukurydzy i pszenżyta gorsze niż miesiąc wcześniej.
jedno z najważniejszych profili produkcyjnych na gospodarstwie rolnym